S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Burgerinitiatief streeft naar seniorvriendelijke stad

De Initiatiefgroep Levensloopbestendig Wonen is een burgerinitiatief en onafhankelijk platform in Amsterdam dat zich inzet voor het seniorvriendelijk (Age Friendly) maken van de stad. Dat doen zij door creatieve experts bijeen te brengen om zo innovatieve pilotprojecten te ontwikkelen en concrete stappen te zetten in het leefbaar maken en houden van de stad voor ouderen.

Foto: Chris Pennarts

Stedelingen verouderden in snel tempo

De gemiddelde leeftijd van de Nederlander stijgt en de verwachting is dat in 2030 ongeveer 25% van de bevolking 65 jaar of ouder zal zijn. Ook in Amsterdam stijgt het aantal ouderen: in 2040 zal 20% van de bewoners van Amsterdam 65 jaar of ouder zijn. Dit zijn 184.000 oudere inwoners vergeleken met 95.000 (12%) nu. In de komende 24 jaar zal het aantal ouderen in Amsterdam dus met 90.000 toenemen. 

Global Age Friendly Cities Network

Burgers worden aangemoedigd om zo lang mogelijk thuis in hun eigen sociale omgeving te blijven wonen. Veiligheid, sociale netwerken, toegankelijkheid en mobiliteit zijn hierbij van groot belang om isolatie en vereenzaming tegen te gaan. Om dit te realiseren ondersteunt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het Global Age-Friendly Cities Network. Dit initiatief zet zich in voor effectieve maatregelen en oplossingen om het huidige woningbestand te ontwikkelen en verbeteren.

Projecten seniorvriendelijke stad

De Initiatiefgroep Levensloopbestendig Wonen brengt in het kader van dit Global Age-Friendly Cities Network professionals bijeen en start projecten om concrete toekomstbestendige oplossingen te vinden voor een seniorvriendelijke stad. Tijdens het middaggedeelte van het gratis seminar 'Golden years in de city' op 20 juni hoort u meer over de activiteiten van de initiatiefgroep.

21-05-2017

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F