S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Who Cares: 'Tijd voor een nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg'

Het is tijd voor een nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg. Met verbeelding en ontwerpkracht. Met oog voor technologische innovatie. Met mensen die over de grenzen van hun vakgebied heen kijken en contact maken met buurt en bestuur. Dat staat in het briefadvies, geschreven door de initiatiefnemers van de ontwerpprijsvraag WHO CARES: Humanitas, de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en de Rijksbouwmeester.

'Richt een Community of Practice op'

In dit advies staat de analyse van de oogst aan plannen en ideeën, de debatten tussen juryleden en gesprekken met allerlei betrokkenen. Eén van de aanbevelingen betreft het oprichten van een Community of Practice, waarin wordt geleerd van de inzendingen van WHO CARES en kennis wordt gedeeld. Geadviseerd wordt om daarbij samenwerking te zoeken met o.a. het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het advies is verstuurd aan de ministers van VWS en BZK, Hugo de Jonge en Kasja Ollongren.

Tentoonstelling Den Haag

Rijksbouwmeester Floris Alkemade maakte het advies op 8 maart openbaar tijdens de opening van de WHO CARES tentoonstelling in Den Haag. Deze reizende tentoonstelling toont een overzicht van de twintig winnaars van de eerste ronde van de prijsvraag. Een grote diversiteit aan oplossingen voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning. De tentoonstelling is tot en met 2 april te zien in het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147 in Den Haag. Aansluitend is de tentoonstelling tot en met 4 mei te zien in het Atrium van het Stadhuis in Den Haag.

Vervolg: 'Designing a Community of Care'
Voortbouwend op het WHO CARES advies hebben het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Kenniscentrum Wonen-Zorg al de samenwerking gezocht in een Open Oproep Designing a Community of Care, die in april 2018 is uitgezet. Bij deze oproep staan vier thema’s centraal: nieuwe woonconcepten, netwerk informele zorg, toegankelijke publieke ruimte en nieuwe zorgeconomie. In het kader van deze open oproep vindt op 17 mei 2018 de manifestatie Designing a Community of Care plaats.

13-03-2018 10:53

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum