Aandacht voor woonvariaties in Tijd voor MAX – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

‘Ouder worden daar moet je jong mee beginnen’, aldus Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in de uitzending van Tijd voor MAX van 24 september 2015. De uitzending ging over langer thuiswonen en de verschillende woonvormen die mogelijk zijn.

yvonne-tijdvoormax-1533337

Onbekend maakt onbemind

In de uitzending kwam aan bod dat ouderen niet zo bekend zijn met nieuwere woonvormen. De traditionele woonvormen zoals een verzorgingshuis, serviceflat of aanleunwoning kennen ze nog wel, maar mantelzorgwoningen, knarrenhofjes of thuishuizen zijn minder bekend (bron: Woonmonitor). Onbekend maakt onbemind. En als je het niet kent, kun je er ook niet om vragen. Yvonne benadrukte daarom het belang van voorlichting en informatie over de mogelijkheden die er zijn. Ouderen kunnen hiervoor terecht bij gemeenten, zorgorganisaties, corporaties, welzijn en ouderenbonden. Ook zijn er steeds meer websites die ouderen helpen zich te oriënteren zoals Langzultuwonen.nl, Ned7, Woonz.nl en Alleszelf.nl.

Villa Begonia

Het boekje Villa Begonia toonde eerder dit jaar al de groeiende variatie aan woonvormen in 18 verhalen van ouderen die ‘wonen zoals zij willen’. Een van de geportretteerden, Bep van der Lit, was ook te gast in de uitzending en vertelde over hoe zij woont, in de woonvorm ‘gespikkeld wonen’ in Leidsche Rijn.