S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

13 ontwerpvoorstellen voor gezonde, vitale en inclusieve wijken

Kan de zorg voor elkaar in de wijk worden vergroot door de introductie van een speciale munteenheid als beloning voor initiatief? Hoe creëer je een geschikte woonomgeving voor jongeren die vanuit de jeugdzorg hun eerste zelfstandige stappen in de maatschappij zetten? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt vanuit de Open Oproep Designing a Community of Care dertien projecten waarin ontwerpers samen met gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties aan de slag gaan met de transitie van zorg in de wijk.


Foto: Actief uit Eenzaamheid, Nicky Liebregts & Manon van Hoeckel

Open Oproep

In het voorjaar van 2018 schreef het Stimuleringsfonds de Open Oproep Designing a Community of Care uit, gericht op het vormen van nieuwe coalities en het ontwikkelen van nieuwe denkrichtingen, strategische visies of ontwerpvoorstellen voor gezonde, vitale en inclusieve wijken.

Beoordeling en selectie

De Open Oproep leverde 55 inzendingen op. Bij de beoordeling en selectie heeft het Stimuleringsfonds zich laten adviseren door Hetty Linden (directeur Volksgezondheid van de Gemeente Utrecht) en Remko Remijnse (architect en eigenaar 2by4-architects). De selectie vond plaats op basis van de vraagstelling geformuleerd in het voorstel, het plan van aanpak, de mate van innovatie, betrokken deskundigheid en de coherentie tussen deze onderdelen.

Algemene indruk

De grote hoeveelheid ingezonden voorstellen geeft volgens de adviseurs blijk van een sterke betrokkenheid bij de opgave. Ze spraken zich positief uit over de kwaliteit van de voorstellen. Ook toonden de inzendingen de reikwijdte van de opgave. Thematisch richten de voorstellen zich op nieuwe woonvormen (16 inzendingen) , toegankelijkheid van wijken (11 inzendingen), versterking van sociale netwerken (25 voorstellen) en nieuwe financiële modellen (3 inzendingen). Een strikte thematische verdeling doet echter geen recht aan de inzendingen. In de projectvoorstellen werd veelal gekozen voor een integrale aanpak van sociale, fysieke en economische aspecten.

Diversiteit disciplines en ontwerpmethodieken

Ook een grote spreiding van betrokken disciplines en de diversiteit aan ontwerpmethodieken viel op. Onder de betrokken ontwerpers zijn o.a. architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten, maar ook service designers, productontwerpers en game designers. Onder de samenwerkingspartners zijn zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten en woningcorporaties, maar ook particuliere stadmakersinitiatieven en projectontwikkelaars.

De volgende 13 projectvoorstellen zijn geselecteerd:

Opgave 1: Nieuwe woonvormen

Opgave 2: Toegankelijke wijken

Opgave 3: Zorg voor elkaar

Opgave 4: Nieuwe financiële modellen

Inspiratie en enthousiasme

Naar aanleiding van de Open Oproep organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Kenniscentrum Wonen-Zorg, Waag Society, Society Impact en het team van de prijsvraag Who Cares, in mei de manifestatie Designing a Community of Care. Het doel was om in verschillende deelsessies samen met gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties en ontwerpers de actuele opgaven en kansen voor vernieuwing te verkennen die nodig zijn voor de transitie van de zorg in de wijk. Om elkaar te inspireren en enthousiasmeren en samen de volgende stap te zetten. Lees het verslag van de manifestatie Designing a Community of Care »

Meer woonvormen op Expeditie Begonia

Tijdens een van de sessies op de manifestatie constateerden de deelnemers dat sommige collectieve woonvormen wellicht niet zo heel vernieuwend lijken, maar de manier van samenwerken, het financieren of het betrekken van de bewoner of klant wel innovatief kan zijn. Het Kenniscentrum Wonen-Zorg nodigt iedereen uit voor het congres Expeditie Begonia op 10 oktober 2018. Daar worden nog veel meer innovatieve woonvormen getoond.

09-08-2018 15:00

Stel een vraag

Danielle Harkes
Danielle Harkes
Manager Kenniscentrum

Penny Senior
Penny Senior
Adviseur Kenniscentrum

E F