S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

1 ons goed wonen, levert 1 kg welzijn, voorkomt 10 kg zorg

Woonvariaties ondersteunen: Tien tips voor gemeentes

Op maandag 15 juni vond het congres 'Samen vernieuwen in de Wmo' plaats. Langer thuis blijven wonen is het devies. Om dat mogelijk te maken is meer woonvariatie nodig dan in je eentje in een appartement. Er is behoefte aan woonvormen die helpen actief te blijven, om iets voor elkaar of voor de buurt te betekenen. Want als je goed woont, wordt de vraag naar welzijn en zorg uitgesteld en is het beroep op de Wmo lager. Danielle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, en Peter Prak van Stichting Knarrenhof Nederland formuleerden samen met de workshopdeelnemers tien aanbevelingen naar aanleiding van de workshop die zij verzorgden, ‘Expeditie Begonia; naar meer variatie in wonen en zorg’. Wat kunnen gemeentes en organisaties die te maken hebben met wonen en zorg nu al doen?

 1. Ondersteun bewustwording bij ouderen; er is iets te kiezen over hoe je wilt wonen als je ouder wordt of hulp nodig hebt, op tijd nadenken helpt. “Als je wacht tot je moet, dan ben je te laat. Het duurt lang voordat je een passend concept heb gevonden of gerealiseerd!”

 2. Zorg voor samenhang binnen de gemeentelijke beleidsvelden; liefst met een coördinerend wethouder. De inspanning op het ene terrein (wonen) hangt samen met die van de andere wethouder (Wmo), maar kunnen ten koste gaan van de korte termijn belang van de derde wethouder (Grondbedrijf en Financiën).

 3. Samenwerking tussen deze drie beleidsvelden levert minder instroom in de Wmo, lagere kosten en kan de stap van curatieve naar preventieve zorg zetten.

 4. Zorg gaat dominant worden in de gemeentelijke begrotingen in vergelijking met vastgoed en grondzaken. Zaak om nu samen op te trekken.

 5. Ga strategisch om met vrijkomende grondposities op plekken die lang zelfstandig wonen mogelijk maken.

 6. Maak passende ouderenhuisvesting politiek; de gemeenteraad heeft hier een belangrijke integrerende rol te spelen.

 7. Krijg zicht op de behoefte aan bijzondere woonvormen in je gemeente; gebruik niet alleen kwantitatieve methoden (theoretische behoefte), maar ga ook in gesprek met de mensen zelf.

 8. ‘Vitale ouderen’ kunnen het zelf wel regelen als ze bewust zijn geworden van de noodzaak. Maar voor de bijzondere doelgroepen (GGZ, gehandicapten, mensen met dementie) is veel meer nodig om te voorkomen dat ze tussen wal en schip verdwijnen.

 9. Wees creatief met leegstand; focus niet alleen op nieuwbouw maar kijk hoe plannen de opgave van andere partijen kunnen oplossen.

 10. Zoek naar nieuwe vormen van huren en kopen; in Scandinavië is de verenigingswoning een stimulans voor gemeenschappelijke woonvormen.


Citaten van de dag

 • ‘Wonen gaat voor welzijn en welzijn gaat voor zorg’
 • ‘Zolang je boven de trap slaapt, heb je je dagelijkse portie fitness al te pakken!’
 • ‘Voor succes is het sociale aspect in zorg- en woonconcepten doorslaggevend’
 • Een onsje goed wonen, levert een kilo welzijn en voorkomt 10 kilo zorg’
29-06-2015

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F