S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Wijkplaats Buur bevordert inclusie

Wijkplaats Buur is een wijkinitiatief en een dynamische plek in de wijk Brakkenstein in Nijmegen. Bewoners, professionals en ondernemers ontmoeten elkaar, kunnen samen leuke dingen doen en waar nodig elkaar helpen. In eetcafé BUUR kunnen ze eten, flexwerken of vergaderen. Ook is er een winkeltje met leuke cadeauartikelen. Je kunt er pinnen en vragen stellen aan STIP (een laagdrempelige voorziening in de wijk voor informatie en advies over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding ) en het sociale wijkteam.

Eetcafé Buur in Nijmegen

Nieuw leven in blazen

Het eetcafé zit in de voormalige gemeenschappelijke ruimte van de bewoners van een seniorencomplex. Corporatie Talis wilde het gebouw nieuw leven in blazen. Dat bleek Christel Hoogland van KIK op het lijf geschreven. Met een achtergrond bij corporatie Volkshuisvesting waar zij betrokken is geweest bij het Bruishuis en Akker71 heeft zij ervaring in het bruisend krijgen van panden.

Behoefte aan een plek

Samen met collega en buurtbewoonster Melanie Reekers heeft zij onderzoek gedaan onder de buurtbewoners en in kaart gebracht waar behoefte aan was. Jongeren en ouderen gaven aan dat zij een plek misten om te ontmoeten. In de wijk was nergens een ontmoetingsplek. ZZP-ers zochten een plek om te werken, jonge ouders wilden een gelegenheid om te praten met andere ouders terwijl zij koffie dronken en kinderen kunnen spelen, en ouderen hadden behoefte aan een plek om anderen te treffen. 'We zijn met buurtbewoners, professionals in zorg en welzijn, gemeente en Talis een plan gaan schrijven. De gemeente faciliteerde ons haalbaarheidsonderzoek.' 

Geredde groenten

Een heet hangijzer was de horeca. Totdat Christel een leuke ondernemer, Werner, ontmoette. 'Werner had interessante ideeën die pasten bij onze visie. Hij heeft, samen met zijn 4 compagnons, gezorgd voor een bruisende plek. Op het menu staat een betaalbare daghap voor buurtbewoners naast andere heerlijke gerechten, deels gemaakt van ‘geredde groenten.' En het loopt als een trein. 

Activiteiten voor jong en oud

Jong en oud komen hier eten en doen ook aan de vele activiteiten mee die in het eetcafé plaatsvinden. Veel daarvan worden georganiseerd door de buurtbewoners zelf. Het eetcafé ondersteunt waar nodig. Zo zijn er spelletjesavonden variërend van sjoelen tot een pubquiz maar ook muziekavonden waarbij jong en oud hun favoriete muziek meenemen. Het zit hier dan overvol.

Diensten voor de corporatie

Werner is reïntegratiecoach en werkt met mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Er werkt een mix van studenten en mensen met beperkingen in het eetcafé. Ook is er nauwe samenwerking met de school. Een vervolgstap is om te kijken of we diensten kunnen leveren voor de corporatie, zoals het verzorgen van tuinonderhoud. Dat vergroot het verdienmodel. 'We draaien zelfstandig maar er mag nog wel wat meer vlees op de botten. Er zijn nog meer ideeën. We hebben plannen om een beweegtuin in te richten want daar is een mooie plek voor in het complex.' Christel is erg te spreken over de rol van de gemeente en de corporatie: 'Professionals van zowel de gemeente als de corporatie denken zo goed met ons mee. Dat is wel nodig en het is hartstikke fijn dat dit gebeurt'.

Samenhang smeden

Christel heeft ervaren dat dit soort processen veel tijd kosten. 'Je moet werken aan een gedragen visie, aan het smeden van samenhang. Belangrijk is om maatwerk te leveren, want iedere wijk is anders. Een succesfactor is het hebben van een trekker die in de wijk woont. Ik heb dit traject samen met Melanie gedaan. Zij woont in de wijk, heeft een groot netwerk hier en kan makkelijk contacten leggen. Dat is erg waardevol en onmisbaar.' Zo heeft zij een oudere buurtbewoner die dreigde te vereenzamen naar het eetcafé meegenomen, Nu komt hij iedere dag en is helemaal opgebloeid.

Bijdrage aan inclusieve samenleving

Met buurtbewoners en studenten is de inrichting van al het stof en oubolligheid ontdaan. 'We hebben hard gewerkt. Tien minuten voor de officiële opening stond ik nog met verfkleding aan.' Nu oogt het eetcafé hip en aantrekkelijk. Het is toegankelijk voor mensen met en zonder beperking. 'Voorzieningen als Wijkplaats Buur leveren een bijdrage aan de totstandkoming van een inclusieve samenleving’, zegt Christel.

04-04-2018

Meer informatie

E F