S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Praktijkexperimenten wijk- en buurtgericht werken

Foto: Chris Pennarts

In 2011 werken op tien locaties in Nederland uiteenlopende zorgaanbieders met verschillende partners aan de verbreding van wijk- en buurtgerichte zorgvernieuwingen. Met co-financiering van het ministerie van VWS kunnen de  experimenten hun veranderingstraject voortzetten met ondersteuning van inhoudelijke deskundigen, transitiedeskundigen en branche-deskundigen. Ook worden zij in staat gesteld om van elkaars ervaringen te leren en zo de transitie verder te versnellen.

Binnen het verbredingsprogramma worden de kernelementen van wijkgericht werken geïdentificeerd, wordt nagegaan onder welke condities dat breder kan worden toegepast (verbredingen door toepassen in andere contexten) en hoe dat verder kan worden opgeschaald (opschalen door gunstige systeem condities te scheppen).

Doelstellingen

  • Door gedeelde inzichten uit het Transitie Programma Langdurende Zorg (TPLZ) en andere innovatieve projecten doorexperimenteren, zodat wijk- en buurtgericht werken zich vanuit de praktijk verder ontwikkelt naar duurzame zorg in wijken en buurten. 
  • Bestaande visies bij elkaar brengen en doorvertalen naar toepasbare duurzame concepten en modellen van wijk- en buurtgericht werken die kunnen worden verspreid.
  • Het oprichten en onderhouden van een lerend netwerk zodat de innovatiekracht vergroot wordt.
  • Identificeren, zichtbaar maken en agenderen van de belangrijkste bevindingen van het programma ten aanzien van de belemmeringen en kansen die het systeem presenteert.
  • Ontwerpen en voorstellen van beleidscondities waardoor duurzaam wijk- en buurtgericht werken breder en op een grotere schaal tot stand kan komen.
ProjectnaamDoelgroepPlaatsTrefwoorden
Cliënt heeft de regie Mensen met een verstandelijke beperkingMiddelburgzelfredzaamheid, inclusie, zelfsturende eenheden  
Comfortabel Wonen Menterwolde Kwetsbare burgersGroningenwoonservicewijk, multifunctioneel centrum, integraal werken
Dwarsweg Dak- en thuisloze jongerenArnhempresentiebenadering, zelfverantwoordelijkheid 
Steunpunt Obdam Mensen met een verstandelijke beperkingAlkmaarinclusie, vrijwilligerswerk
Actiezorg Juul Kwetsbare burgersEnkhuizenintegraal werken, kleine teams
Tramkwartier Bewoners van de wijk TramkwartierLeeuwardenwijk aanbesteding zorg-welzijn
BonVie Kwetsbare burgersCulemborgintegrale teams, omtinkers
Dement in huis Mensen met dementieEnschedekleine integrale teams, mantelzorger
Samen leven in Kloosterveen Bewoners van de wijk KloosterveenAssenverbinding in de wijk, multifunctioneel dienstencentrum
Zorgzame buurt Dukenburg Bewoners van de wijk DukenburgNijmegenverbinding in de wijk
18-03-2011

Meer informatie

E F