S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Op weg naar de inclusieve stad door combineren van functies

Het terugbrengen van arbeid in de stad draagt bij aan betere zorg voor ouderen. Dit zegt de Rotterdamse stedenbouwkundige Sven van Oosten op de vraag wat vergrijzing voor de stad betekent. Een mix van wonen, werken en leren zorgt ervoor dat de stad aantrekkelijk blijft voor iedereen. Van Oosten houdt op 20 juni een lezing op de bijeenkomst Golden years in the city tijdens het International Social Housing Festival.

Beeld uit de studie 'Van Zorg naar Werk', buro MA.AN
Beeld uit de studie 'Van Zorg naar Werk', transformatiemogelijkheden van verzorgingshuis De Aarhof

Ommekeer van functiescheiding naar functiemenging

‘Iedereen wil ontzorgd worden. Hoe kun je de stad zo inrichten dat je mensen niet uitsluit maar aantrekkelijk maakt voor iedereen?’ Sven van Oosten van buro MA.AN is ervan overtuigd dat functiemenging helpt om een levendige stad te creëren. Dat kan door slimme combinaties te maken en wonen, zorg, werk, scholing en recreatie te mixen. ‘Je ziet al een ommekeer van functiescheiding naar functiemenging. Havengebieden nabij de stad worden bijvoorbeeld weer onderdeel van een stedelijk netwerk waar wonen, werken en voorzieningen met elkaar in verband staan. En inmiddels kun je thuis je eigen 3D producten printen.’

Hotspot hutspot: werkervaring voor jongeren

Van Oosten vindt het belangrijk om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij de beweging om werk in de stad terug te krijgen. ‘Hotspot hutspot’, een project dat zich richt op tieners die als vrijwilligers koken voor de buurt, is een mooi voorbeeld. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt leren over gezonde voeding en stadslandbouw en doen ervaring op met werk.

Onderhoud door mensen uit de ggz-opvang

Op de Schiedamsedijk in Rotterdam loopt het experiment rond het onderhouden van een nieuw beplantingsplan door mensen met een ggz problematiek uit een opvang in de buurt. Het experiment combineert fysieke met sociale waarde creatie aldus Sven.

Ouderen als motor van de stad

Wat betreft ouderen, zowel de vermogende senioren als de minder rijke, meent Sven dat zij een net zo volwaardig onderdeel vormen van het stedelijk leven als andere doelgroepen. Hij ziet ouderen als een belangrijke motor van de stad. In het onderzoek ‘Van Zorg naar Werk’ heeft hij onder andere met de Rotterdamse woningcorporatie WoonCompas onderzocht hoe de transformatie van een voormalig verzorgingshuis weer invulling kan geven aan nieuwe concepten rondom zorg en werk in de wijk.

Bijeenkomst 20 juni: Golden years in the city

Op 20 juni is er een bijeenkomst van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg over ouder worden in de stad. Sven van Oosten zal daar meer vertellen over hoe de steden zich afgelopen jaren hebben ontwikkeld, hij zal Rotterdamse voorbeelden aanhalen en ingaan op de inclusieve stad. Deelname is kosteloos.
Meer informatie en aanmelden voor Golden years in the city

11-05-2017 14:22