S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Investeren in een inclusieve stad

Wat kunnen corporaties doen om een stad, wijk of buurt 'inclusief' te maken? Daarover gaan de gesprekken met vijf deskundigen in de interviewbundel 'Waardevol Wonen. Investeren in een inclusieve stad' van De Vernieuwde Stad, een samenwerkingsverband van diverse grootstedelijke corporaties.

Voorblad publicatie Waardevol wonen. De Vernieuwde Stad

Inclusieve Stad

De inclusieve stad is een stad (of gebied) waar een ieder een plek kan vinden om te wonen en te leven, niemand wordt uitgesloten en iedereen naar vermogen kan presteren. Dat vraagt aan de fysieke kant om een gebied waar ruimte is voor verschillende groepen om te wonen. Waar voorzieningen op orde zijn. En waar de openbare ruimte uitnodigt tot ontmoeting. Aan de sociale kant vraagt het om het vinden van oplossingen voor de vele (individuele) vraagstukken van huurders. Die gaan niet alleen over wonen, maar ook over zorg, onderwijs, werk, uitkeringen en pensioen.

Solidariteit en meetellen

Hoogleraar Evelien Tonkens vindt dat je ervoor moet zorgen dat mensen niet zozeer meepraten en meedoen, maar meetéllen. Volgens rijksbouwmeester Floris Alkemade draait het om solidariteit met die groepen in die samenleving die het moeilijk hebben. Hij ziet de oplossing in een ontwerpopgave en in meer elan bij corporaties. Universitair docent Gerard van Bortel wil dat corporaties meer partijen moeten gaan verbinden en zich niet gedragen zoals 'het dorpje van Asterix en Obelix'. Volgens Tonkens zijn corporaties vrijwel de enige partijen die 'de melk kunnen laten overkoken', oftewel over de grenzen van het eigen domein heen kunnen reiken.

Maatwerk en minder bureaucratie

Burgemeester Ahmed Aboutaleb bepleit hartstochtelijk een stad die in balans is. Dat bereik je met onderling vertrouwen, wederzijds begrip en actief burgerschap. Hij ziet een belangrijke rol voor de corporaties hierbij. Net als Hans Weggemans (projectleider city deals inclusieve stad) ziet hij veel in maatwerk. Bureaucratie en gescheiden domeinen zijn volgens hen beiden 'killing'. Als professionals met gezond verstand mensen individueel kunnen helpen, kan er veel bereikt worden.

Meerjarenprogramma De Vernieuwde Stad

De interviewbundel maakt deel uit van een meerjarenprogramma van De Vernieuwde Stad. Daarin wordt door studie, debatten, veldonderzoeken en heel veel gesprekken en verkenningen toegewerkt naar een concreet handelingsperspectief. Dat moet duidelijk maken wat inclusiviteit betekent, wat het bevordert en wat de rol van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven daarbij is. Met vanzelfsprekend extra aandacht voor de corporaties.

16-05-2018 17:00
E F