Handreiking Gezonde Wijk – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

RIVM Centrum Gezond Leven biedt met de Handreiking Gezonde Wijk een praktische tool om in de wijk aan de slag te gaan met wijkgerichte gezondheidsbevordering en preventie. De handreiking bevat succesvolle voorbeelden van wijkprogramma’s in verschillende gemeenten, een stappenplan voor een wijkgezondheidsprofiel, instrumenten die u helpen om burgers te betrekken, en een overzicht van partijen die van belang zijn als u de samenwerking met bijvoorbeeld de eerstelijnszorg wilt versterken. Tips, praktijkvoorbeelden en links naar relevante websites helpen u snel op weg.

handreiking-gezonde-wijk-4031305

N.B. Professionals en beleidsmedewerkers die werken met de Handreiking Gezonde Wijk kunnen vanaf oktober 2014 terecht in de Handreiking Gezonde Gemeente. De informatie over wijkgerichte gezondheidsbevordering en Gezonde Wijkaanpak is volledig geïntegreerd in de Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl. Gezondheidsbevordering vindt plaats op niveau van wijk en gemeente. Daarnaast wordt wijkgerichte samenwerking steeds belangrijker om zorg dichtbij en op maat te organiseren. De Startpagina Gezonde Wijk helpt u snel op weg om de juiste informatie (terug) te vinden in de Handreiking Gezonde Gemeente.

Een wijkgerichte aanpak

Wijkgerichte gezondheidsbevordering richt zich op het versterken van de gezondheid van bewoners in een wijk, buurt of dorp. De aanpak sluit aan bij gezondheidssituatie en -beleving van bewoners in een bepaald gebied. De samenwerking met verschillende professionals in de wijk staat centraal. De Handreiking Gezonde Wijk gaat in op vraagstukken als: hoe kom ik met partners tot een gezamenlijke ambitie, hoe ga ik om met de belangen van anderen en hoe onderhoud ik de samenwerking?

De handreiking biedt:

  • Ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een wijkgerichte aanpak. Zo kunt u snel aan de slag, en vergroot u de kans dat gezondheidsbevordering in de wijk het gewenste effect heeft.
  • Inzicht in instrumenten en materialen die u kunt inzetten bij burgerparticipatie.
  • Kennis over het creëren van een gezonde leefomgeving.
  • Een overzicht van aanbevolen en goed beschreven interventies en wijkgerichte programma’s.