Effectief ontwerp draagt bij aan gezonde omgeving – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

hogewey8_4-4977940

Prikkels als geluid en licht kunnen het welbevinden versterken, maar kunnen ook leiden tot stress en ziekteverschijnselen. Ook concept- en ontwerpkeuzes hebben gevolgen voor het welbevinden door het bieden van bewegingsruimte en ondersteuning van privacy en sociale interactie. Als een gebouw goed is ontworpen en ingericht, versterkt dit het welbevinden en kunnen zorgorganisaties besparen op de zorgexploitatie.

Coresta Healthcare onderzocht de kenmerken van effectief ontwerp voor intensieve langdurige zorg en heeft hiervoor het instrument Design Effectiveness ontwikkeld. Tijdens een bijeenkomst van het Kenniscentrum in 2010 presenteerden Hilverzorg en Coresta al de ervaringen in De Zonnehoeve te Hilversum. Inmiddels is het instrument in meer huizen getoetst. Daarbij valt vooral de samenhang met een lager ziekteverzuim op.