Door wijkzusters winnen alle partijen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De introductie van tien wijkzusters in West-Brabant blijkt een succes en winstgevend. De Regionale Kruisvereniging West-Brabant heeft onderzoek laten doen door BMC advies en management. De kosten voor de wijkzusters en hun ondersteuning zijn binnen twee jaar terug te verdienen. Daarnaast is er sprake van een opbrengst in kwaliteit van leven bij zorgvragers.

Besparing door vroegtijdig regelen zorg

De besparingen bij instellingen worden onder meer gerealiseerd door het vroegtijdig regelen van zorg of het realiseren van andere zorg. Daarnaast is er sprake van besparingen bij gemeenten doordat bijstandsuitkeringen worden voorkomen.

Drempel voor wijkzuster lager

Verklaringen voor deze verbeteringen zijn onder meer te vinden in de laagdrempeligheid van de wijkzuster, de extra tijd die zij heeft om problemen te kunnen doorzien, haar korte reactietijd, een brede blik bij de diagnosestelling, haar luisterend oor en diverse persoonskenmerken (zij is onder andere assertief,motiverend en vertrouwenwekkend).

Vraaggerichte zorg

De laatste jaren heeft de Regionale Kruisvereniging West-Brabant zich ingezet voor meer vraaggerichte zorg en in het bijzonder voor een terugkeer van de wijkzuster. de kruisvereniging met financiĆ«le ondersteuning van ZonMw (programma: ‘Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’) tien wijkzusters laten aanstellen bij thuiszorgorganisatie Surplus/Zorgburo Stip.