De helende omgeving van een monumentaal gasthuis – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Bij de transformatie van het monumentale Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in het historische centrum van Amersfoort was het realiseren van een helende omgeving voor de gebruikers van het verpleeghuis één van de uitgangspunten. Maak Architectuur en de zorgorganisatie kozen voor een gecombineerde benadering vanuit zowel ontwerp als gebruik, want een omgeving is meer dan fysieke ruimte. De manier waarop gebruikers met elkaar en hun omgeving omgaan in de voor hen ontworpen ruimte is minstens zo belangrijk. De bijvangst: ook binnen de beperkte mogelijkheden van bestaande gebouwen blijkt een helende omgeving goed te realiseren.

atrium_stpietersbloklandsgasthuis-web-8278280

Tweezijdige benadering

Het begrip healing environment is afkomstig uit de ziekenhuisbouw en staat voor een omgeving die bijdraagt aan het herstellend vermogen van patiënten. Een verpleeghuis is voor de meeste bewoners een permanente woonomgeving, een belangrijk verschil ten opzichte van een ziekenhuis. Een helende omgeving in een verpleeghuis is daarom anders. Zij draagt vooral bij aan het welzijn, welbevinden en gezond blijven van de gebruikers. De wisselwerking tussen gebruik en ruimte speelt daarbij een belangrijke rol. Bij de renovatie van het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis is daarom gekozen voor een tweezijdige benadering, enerzijds vanuit ontwerp en anderzijds vanuit dagelijks gebruik, de gebruiksroutine.

Martin Bouwman en Jean-Paul Kerstens van Maak Architectuur en Hans van Fulpen, bestuurder van Sint Pieters en Bloklands Gasthuis geven in een artikel toelichting op hun visie en werkwijze.