Brochure Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Werkt u wijkgericht aan wonen, welzijn en zorg? Laat u dan inspireren door de procesmatige wijkaanpak van de Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht. In een nieuwe brochure leest u over de weg die de procescoördinatoren van de gemeente Utrecht en Achmea samen bewandel(d)en om de samenwerking tussen de (eerstelijns)zorg, welzijn en preventie te verbeteren. Met als doel: een gezonder Overvecht.

Succesfactoren en tips

Deze samenwerking werpt zijn vruchten af: Overvechters zijn meer gaan bewegen en de zorgkosten zijn tussen 2006 en 2010 gedaald met 4%. En deze trend zet zich voort. Hoe is dit gelukt? Welke factoren hebben geleid tot succes? Wat zijn de werkzame elementen van de procesmatige wijkaanpak? U leest het in de brochure waarin u tips en handvatten uit Overvecht en de Handreiking Gezonde Gemeente krijgt om zelf effectief aan de slag te gaan in uw wijk. 

27-02-2014