Nationale Brandpreventieweken gericht op senioren – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Zelfstandig wonende 65-plussers lopen het hoogste risico slachtoffer te worden van een huisbrand. Doordat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis wonen, verwacht men zelfs een flinke stijging. Met ‘Wat doe JIJ bij brand? Vluchten moet je oefenen!’ moedigen de Brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting senioren aan om in de maand oktober hun vluchtroute te oefenen.

brandmelder-2529330Op 1 oktober is de aftrap gegeven voor vluchtoefeningen in heel het land. Dat is nodig, want in het eerste kwartaal van 2014 zijn al vier keer zoveel 65-plussers omgekomen bij brand vergeleken met de eerste maanden van 2013. Doordat ouderen langer zelfstandig thuis wonen en door de vergrijzing zal naar verwachting het aantal branddoden tot 2030 fors toenemen onder 65-plussers.

De Brandpreventieweken van de Brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting richten zich in oktober op bewustzijn over brandveiligheid en de noodzaak van veilig vluchten. Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk geoefend gaat worden, gaan de brandweer en andere vrijwilligers in oktober bij thuiswonende senioren op visite. Samen met brandweer, buurman, familie, mantelzorg, thuiszorg en corporaties wordt geoefend hoe het is om te moeten vluchten bij brand.

Rookmelderteam

Sinds enkele jaren kunnen 65-plussers in heel het land ook de hulp inroepen van het ‘rookmelderteam’. Deze vrijwilligers, getraind door de Brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting helpen mensen bij het plaatsen van hun rookmelder. Tijdens dit bezoek nemen zij meteen de belangrijkste brandveiligheidstips met de bewoner door.