S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Wijk- en buurtgericht werken

Het programma 'Wijk- en Buurtgericht werken' omvat tien experimenten die tot eind 2011 lopen. Bij deze experimenten worden ontmoetingen en verbindingen in een wijk gekoppeld aan functies voor wonen, zorg en welzijn. De tien experimenten zijn een verbreding van een eerder onderzoek naar 26 projecten. Een buurt of wijk is een uitstekende schaal om uit te proberen of het ook radicaal anders kan in de langdurige zorg!


De vertegenwoordigers van de tien nieuwe experimenten hebben hun overwegingen en ambities vastgelegd in een convenant. Daarin gaat het onder meer over:

  • de oprechte overtuiging dat radicale vernieuwing in wonen, welzijn en zorg zowel nodig als mogelijk is
  • dé plek voor veranderingen is de plek waar we leven namelijk in buurten en wijken
  • verandering vergt ruimte maken, in onszelf (kijken, denken, doen) maar ook in het maatschappelijk systeem (organiseren, regelen, financieren)

Kijk ook op de website www.wijkenbuurtgerichtwerken.nl

14-02-2011
E F