S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Verhuurderheffing

Wanneer is de verhuurderheffing van toepassing?

Deze heffing richt zich op verhuurders van huurwoningen in de gereguleerde sector; dat wil zeggen woningen met een huur onder de grens voor de huurtoeslag (voor 2017: 710,68 euro per maand). De verhuurderheffing wordt geheven bij verhuurders van meer dan 10 huurwoningen. Vanaf 2018 geldt de verhuurdersheffing vanaf 50 huurwoningen. Onzelfstandige woonruimten voor ouderen zijn van de heffing uitgesloten.

Hoe wordt de verhuurderheffing berekend?

Voor iedere woning, waarvan de huur lager ligt dan de toeslaggrens, wordt de verhuurderheffing afgedragen. De verhuurderheffing wordt berekend over de WOZ-waarde van de woningen. Een WOZ-waarde op complexniveau is niet bruikbaar. Ontbreekt een (goede) WOZ-beschikking dan vraagt u deze aan bij de gemeente.

Hoeveel bedraagt de verhuurdersheffing?

De verhuurderheffing is in 2017 0,543% van de WOZ-waarde van de huurwoningen. Dit tarief loopt daarna verder op tot 0,593% in 2022 en wordt verlaagd naar 0,567% in 2023. Overzicht percentages op site Aedes »

Wanneer moet ik de verhuurderheffing uiterlijk hebben betaald?

Had u op 1 januari 2017 meer dan 10 woningen in bezit bestemd voor verhuur, dan krijgt u van de Belastingdienst een uitnodiging om aangifte te doen. Uw aangifte en eventuele betaling moeten uiterlijk 30 september 2017 binnen zijn. Aangifte verhuurderheffing doen »

Als ik tijdelijk een woning in mijn zorgcomplex verhuur, moet ik dan toch verhuurderheffing betalen?

De zelfstandige woonruimte die onderdeel is van een (intramuraal) zorgcomplex valt onder de verhuurderheffing als de bewoner zelf voorziet in de bekostiging van de wooncomponent. Ongeacht of de woning tijdelijk wordt verhuurd. Omdat sommige zorgorganisaties zich nog oriënteren op de toekomst van hun bezit, geldt er wel een (marginale) uitzondering voor situaties waarin woonruimten nog niet definitief zijn bestemd voor verhuur. 

Wie betaalt de verhuurderheffing: de corporatie of de zorgaanbieder?

De belasting wordt geheven bij de eigenaar van de meer dan 10 (en per 2018 meer dan 50) huurwoningen. In het geval een zorgorganisatie huurt van een corporatie en onderverhuurt aan cliënten betekent dat dus dat de belastingheffing plaatsvindt bij de corporatie.

15-03-2017

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Wat betekent 'scheiden van wonen en zorg' voor uw woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

E F