S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders met een zorgindicatie?

Sinds 1 januari 2017 geldt nog maar één inkomensgrens (€ 40.349) waarboven verhuurders een hogere huurverhoging mogen voorstellen. Maar die hogere huurverhoging geldt niet meer voor huishoudens waarvan één of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging (meestal 1 juli).

Chronisch zieken of mensen met een beperking kunnen in sommige gevallen bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging van hun sociale huurwoning. Bijvoorbeeld als de huurder minstens 1 jaar lang 10 uur per week thuis verpleging krijgt. Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.

02-06-2015 13:22

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Wat betekent 'scheiden van wonen en zorg' voor uw woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

E F