S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Huurprijs

Waar moet de cliënt / huurder allemaal voor betalen?

De bewoner betaalt afzonderlijk de huur en woninggebonden servicekosten (energie, schoonmaak algemene ruimten, tuinonderhoud, huismeester e.d.) aan de zorgaanbieder of corporatie. In vergelijking met het integrale ZZP-tarief voor verblijf ontstaat variatie die samenhangt met de kwaliteit van het wonen, uitgedrukt in woningwaarderingspunten. Indien de betaalbaarheid problemen oproept, kan een beroep worden gedaan op huurtoeslag. De verblijfsdiensten, zoals maaltijden, wasservice en schoonmaak van de woning dient men zelf te betalen. Daarnaast betaalt de huurder een eigen bijdrage voor zorg.

Hoe wordt de huurprijs van zorgvastgoed bepaald?

Voor de woonruimten in zorgvastgoed wordt de huur bepaald door het woningwaarderingsstelsel voor (on)zelfstandige woonruimte (Besluit huurprijzen woonruimte)toe te passen. Gemeenschappelijke vertrekken en ruimten die in de huurovereenkomst van de woning in het complex zijn inbegrepen, tellen eveneens mee. Voor de specifieke kenmerken van de zelfstandige woonruimten in woonzorgcomplexen kan met een opslag van maximaal 35 procent op het totaal aantal punten worden gerekend. Dit geldt voor de sociale huursector.

Hoe bereken ik de huurprijs van een zorgappartement of -kamer?

Op de site van de Huurcommissie kunt u de huurprijscheck doen. U kunt zelf de punten en maximale huurprijs van een zorgwoning uitrekenen met de huurprijscheck van de Huurcommissie.

Let op: De puntentelling voor nieuwe zelfstandige zorgwoningen met een opleverdatum vanaf 1 oktober 2016 is veranderd. Wilt u een puntentelling maken van zo’n zelfstandige zorgwoning? Bel dan met Informatie Rijksoverheid. Het telefoonnummer is 1400. Is uw zelfstandige zorgwoning voor 1 oktober 2016 opgeleverd? Dan kunt u de Huurprijscheck zelfstandige woonruimte gewoon gebruiken.

Ook het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) heeft een eenvoudig doch actueel rekenmodel (met uitgangspunten van het woningwaarderingsstelsel per 2017) waarin ook met de toeslag voor een zorgwoning gerekend kan worden.

Hoe hoog wordt de huur in verzorgings- en verpleeghuizen?

Lage huren tot 300 euro zullen vaker voorkomen dan de hogere huren, met uitzondering van verzorgingshuizen, waar het gemiddelde huurniveau op 350 euro uitkomt. Vermeerderd met servicekosten voor gemeenschappelijke ruimten leidt dit tot een subsidiabele huur die dicht in de buurt van de 400 euro ligt.

Kan ik investeringen in zorgvoorzieningen doorrekenen in de huurprijs?

Per investering van 226,89 euro die de verhuurder aan de voorziening heeft besteed, mag 1 punt aan de woningwaardering worden toegevoegd als dit in redelijke verhouding staat tot de kwaliteit. Ook bestaat voor zorgwoningen de optie van een opslag van 35% op het aantal punten.

Hoe werkt de 35%-toeslag op punten voor zorgwoningen?

Bij zorgwoningen mag een toeslag van 35% op de punten van de woningwaardering worden toegepast. Voorheen werd dit serviceflattoeslag genoemd, per 1 oktober 2015 zijn de voorwaarden gewijzigd en vastgelegd in het WWS en heet het voortaan zorgwoning. Het gaat daarbij om een in een woongebouw gelegen woonruimte die een zelfstandige woning vormt, waarbij woongebouw en woning geschikt en bestemd zijn voor mensen met een fysieke beperking.

Dat blijkt uit een drempelloze toe- en doorgankelijkheid bestaande uit een minimale breedte van 1,2 meter van alle gangen waar de bewoners doorheen moeten om de eigen woning en andere relevante ruimten in het complex te kunnen bereiken. Ook moeten er voorzieningen zijn (liften of hellingbanen) bij drempels van 0,02 meter of hoger.

Daarnaast moet de huurovereenkomst voor deze woonruimte ten minste omvatten:

  • de aanwezigheid in de woning van een noodoproepinstallatie;
  • het gebruik van (de van het woongebouw deel uitmakende) gemeenschappelijke ruimten die zijn ingericht voor maaltijden of recreatie.

Terug naar veelgestelde vragen Scheiden Wonen Zorg >

06-07-2017

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Wat betekent 'scheiden van wonen en zorg' voor uw woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

E F