De juridische context van Scheiden Wonen Zorg – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

special_juridische_context4-6298623

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zet ze op een rijtje en probeert in begrijpelijke taal (meer) duidelijkheid te brengen.

1. Huurovereenkomst tussen corporatie en zorgaanbieder »

1.1 KCWZ-voorbeeldhuurovereenkomst voor intramurale huisvesting 1.2 Onderverhuur door de zorgaanbieder1.3 Huurbescherming: ja of nee?1.4 Voorbeeld-overeenkomst KCWZ of van ROZ?

1.5 Overeenkomst voor huur of samenwerking?

2. Opzeggen van het huurcontract »

2.1 Hoofdregel: huurcontract wordt uitgediend2.2 Onvoorziene omstandigheden

2.3 Wanneer is sprake van onvoorziene omstandigheden?

3. Past mijn woonzorgcomplex wel in het bestemmingsplan? »

3.1 Welke bestemming?
3.2 Wijzigen bestemming

4. Huisnummering »

4.1 Eigen adres4.2 Woningcontingent

4.3 Lokale heffingen

5. Koppelbeding wonen en zorg »

5.1 Betekenis koppelbeding5.2 Geen huurbescherming indien zorg overheerst

5.3 Koppelbeding lijkt acceptabel

6.  Voorbeeld individueel huurcontract met koppelbeding »

7.  Huisvestingsvergunning »

8. Huren van een woningcorporatie: aparte regels » 

8.1 Inkomensgrens huurder8.2 Vrijstelling voor chronisch zieken en gehandicapten8.3 Inkomensafhankelijke huurverhoging en zorgindicatie

8.4 Afspraken over informatie

9. Huurtoeslag zelfstandige en onzelfstandige woonruimte »

9.1 Zelfstandige woonruimte
9.2 Onzelfstandige woonruimte

10. Kan ik mijn leegstaande woonzorgcomplex tijdelijk verhuren? »