S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Buurtzorg vol vertrouwen over hervorming AWBZ

Extramuralisering | Buurtzorg, Jos De Blok

Sluit zoveel mogelijk verzorgings- en verpleeghuizen. Volgens Jos de Blok kan dat en moet het. Geen enkele oudere vindt het fijn om naar zo'n instelling te verhuizen, meent de oprichter van Buurtzorg, en het organiseren van zorg thuis zou ook prima te doen zijn. De ontwikkelingen die op de zorg afkomen, beschouwt De Blok als een kans, niet als een bedreiging. 

De Blok gelooft dat de thuiszorg de kabinetsmaatregelen om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, heel goed aankan. Zorgpersoneel moet alleen op een andere, meer ondersteunende en rust brengende, manier gaan werken. Er is een verschil of je bij ouderen binnenkomt om de was te doen of om te kijken hoe je rust brengt zodat mensen het thuis met hun eigen netwerk blijven redden. Dat vergt een andere manier van werken, aldus De Blok. In de filosofie van Buurtzorg is daar hoger opgeleid personeel voor nodig. Wijkverpleegkundigen met een hbo-diploma zijn prima in staat om zelfstandig voor complexe vragen een oplossing te vinden, zegt De Blok.

"Nederland heeft mensen de afgelopen jaren afhankelijk gemaakt van zorg", meent De Blok ook. Werk dat niet door professionals gedaan hoeft te worden, zouden mantelzorgers over moeten nemen. Opmerkelijk genoeg, kiest Buurtzorg, naast expansie in landen als Zweden, Amerika en Japan, sinds kort ook voor een soort instellingszorg. De organisatie investeert waar mogelijk in zorghotels voor revalidatie en respijtzorg. Of patiënten kunnen er tijdelijk worden verzorgd, terwijl de rest van de familie bijvoorbeeld in een naburig vakantiepark verblijft.

Lees het hele interview met Jos de Blok van Buurtzorg >>

'Het gezicht van extramuralisering'

De overheid zet flink de vaart achter een al eerder ingezette trend, het zogeheten extramuraliseren: ouderen langer zelfstandig laten wonen en niet zo snel als vroeger naar een verzorgings- of verpleeghuis laten verhuizen. Sinds dit jaar komen mensen met een lichte zorgvraag niet meer in aanmerking voor een verblijf in een zorginstelling. De komende jaren zullen ook mensen met een zwaardere zorgvraag thuis moeten blijven wonen. Het Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg is op zoek gegaan naar de uitwerking van dit beleid in de praktijk. Hoe kijken zorgaanbieders, woningcorporaties, wetenschappers en gemeenten aan tegen deze maatregelen en wie zijn eigenlijk de hulpbehoevende mensen die dit raakt? Journaliste Antoinette Reerink reisde het land door en sprak zowel met ouderen als met bestuurders en medewerkers in de sectoren wonen en zorg. Volg haar in de artikelenserie 'Het gezicht van extramuralisering'
18-03-2013

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Wat betekent 'scheiden van wonen en zorg' voor uw woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

E F