S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Regelgeving zorg en welzijn

Wet- en regelgeving zorg en welzijn die van belang is voor wonen en zorg:

regelgeving zorg en welzijn

Wet langdurige zorg (Wlz)

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Zorginfrastructuur

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Gerelateerd:

  • Regelgeving wonen
  • Op de site Overheid.nl staan in het onderdeel wetten de verdragen, wetten, ministeriële regelingen, algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten en regelgeving van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO).
02-09-2009