Aanpassing WWS heeft gevolgen voor zorgwoningen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntensysteem waarmee de maximale huurprijs van sociale huurwoningen wordt berekend, is per 1 oktober 2015 gewijzigd. De WOZ-waarde van de woning heeft in het nieuwe stelsel invloed op de huurprijs. Dit geldt ook voor zorgwoningen die als zelfstandige woning worden verhuurd.

Zorgwoningen en het nieuwe WWS

Het WWS-puntensysteem is per 1 oktober 2015 ingrijpend aangepast. Een substantieel deel van de woningwaardering wordt voortaan gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning. Voor woningen waarvan de WOZ-waarde ontbreekt, zoals voor veel verzorgingshuisappartementen, geldt een ondergrens van 40.000 euro. Daarbij komen de punten voor de onderdelen ‘Woonomgeving, Hinderlijke situaties en Schaarste gebied’ te vervallen. Serviceflatwoningen kennen nu nog een toeslag op de woningwaardering van 35%; na 1 oktober geldt die bijtelling alleen nog voor ‘Zorgwoningen’ en hier geldt een nieuwe definitie voor.

Verdiepingscursus 27 oktober

Voor wie meer wil weten van het nieuwe WWS, organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op dinsdagmiddag 27 oktober 2015 een verdiepingscursus.