Verhuizen naar zorgwoning wordt moeilijker – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Er lijkt geen uitzondering te komen op passend toewijzen voor zorgwoningen. Het CDA had hierom verzocht, maar minister Blok schrijft aan de Tweede Kamer dat hij hier niets voor voelt. Onderzoeken van Aedes en ActiZ laten zien dat de nieuwe eis in de Woningwet het verhuren en bouwen van zorgwoningen frustreert. Blok is hierdoor echter niet overtuigd en heeft praktische bezwaren tegen een vrijstelling.

dijckstate2_4-2421540

Nieuwe regels

Vanaf 1 januari 2016 moeten woningcorporaties woningen toewijzen volgens de nieuwe regels voor passend toewijzen. Corporaties mogen straks aan huurders alleen nog maar een woning toewijzen waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. Ook zorgaanbieders die huren van een corporatie krijgen hiermee te maken. De passendheidsnorm heeft gevolgen voor het verhuren van appartementen en aangepaste woningen voor senioren en mensen met een beperking. Zorgwoningen zijn namelijk duurder om te bouwen en hebben dus een hogere huur. Nu wordt dat gecompenseerd via de huurtoeslag waarop deze bewoners aanspraak maken.

Zorgwoning bouwen te duur

Door het nieuwe beleid kunnen corporaties aan mensen met een zorgvraag en laag inkomen geen zorgwoning meer toewijzen. Dat kan alleen nog door een forse huurverlaging. Bovendien wordt het te duur voor corporaties om deze zorgwoningen, met hun relatief hoge investeringen, te bouwen. Ten slotte moeten zorgorganisaties en corporaties ook nog een intensieve en kostbare accountantscontrole uitvoeren om aan te tonen dat ze zich aan het beleid houden.

Oproep: meld problemen met passend toewijzen

Via twitter en een weblog deden ActiZ, Aedes en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een oproep om (voorziene) problemen met passend toewijzen te melden. Dat heeft tot veel reacties geleid, die zijn gebundeld door het Kenniscentrum. Ook onderzoek dat ActiZ en Aedes door ABF Research lieten doen, wijst uit dat er voor zorgwoningen een lastige opgave ontstaat. De huursituatie en het inkomen van de betreffende doelgroep is namelijk anders dan in de reguliere sociale huursector. ABF stelt vast dat ook de toekomstige huishoudens die vragen naar een zorgwoning vergelijkbare lage inkomens hebben, waardoor passend toewijzen een probleem blijft. Voor veel zorgvragers wordt het voortaan een stuk moeilijker om te verhuizen naar de gewenste woning.

ActiZ en Aedes leggen zich niet neer bij het standpunt van de minister. Zij willen het onderwerp opnieuw in de Tweede Kamer aan de orde laten komen.