Publicatie belicht eisen Woningwet aan zorgvastgoed – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Alle eisen die de nieuwe Woningwet stelt aan zorgvastgoed zijn door Aedes, vereniging van woningcorporaties, op een rijtje gezet in de handreiking ‘Woningwet in de praktijk – zorgvastgoed’. Nog steeds is het bouwen van zorgvastgoed een kerntaak van woningcorporaties. Bij de verhuur van zorgappartementen aan bewoners is altijd inkomenstoetsing vereist, ook als die verhuur plaatsvindt via een zorgorganisatie. De handreiking geeft een overzicht van de regels voor het bouwen en verhuren van woonzorggebouwen en is van belang voor corporaties en organisaties die met hen samenwerken. Bij het formaliseren van de nieuwe eisen in een huurcontract kunnen de voorbeeld-teksten van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg worden gebruikt.

woningwet-7741396

11-01-2016 15:10