Nieuwe woonvormen voor de ouderwordende samenleving – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Gemeenten kunnen meer doen om initiatieven voor nieuwe woonvormen te stimuleren. Dat blijkt uit de publicatie ‘Nieuwe woonvormen voor de ouderwordende samenleving’. De publicatie – samengesteld door een werkteam onder leiding van Alfred Arbouw, wethouder in Breda – bevat tien concrete adviezen aan gemeenten, en werd deze week aangeboden aan de Kamer.

Nieuwe woonvormen dragen bij aan zelfredzaamheid

De overheid doet steeds meer een beroep op de zelfredzaamheid van ouderen en andere kwetsbare burgers. Nieuwe woonvormen kunnen bijdragen aan die zelfredzaamheid. In de publicatie zijn aansprekende voorbeelden opgenomen van meergeneratiewoningen, meegroeiwoningen, kangoeroewoningen en andere collectieve woonprojecten gericht op onderlinge ondersteuning. Bovendien bekeek de werkgroep tegen welke belemmeringen initiatiefnemers in de praktijk aanlopen.

Adviezen voor gemeenten

Vooral gemeenten kunnen veel doen om het initiatiefnemers makkelijker te maken. Een greep uit de adviezen:

  • maak integraal beleid voor wonen en zorg
  • haal de schotten weg binnen de eigen organisatie
  • schakel tussen bewonersgroepen en professionals
  • help initiatiefnemers realistische plannen te maken

Visie op nieuwe woonvormen

In de publicatie geven de leden van de werkgroep in interviews hun visie op de betekenis van nieuwe woonvormen en de rol van gemeenten en andere partijen bij het faciliteren ervan. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg maakte deel uit van de werkgroep, die verder bestond uit deelnemers vanuit gemeenten, de Vereniging van Bouw- en Woningtoezicht Nederland, Platform31, het Atelier Rijksbouwmeester en het ministerie van BZK en die werd ondersteund door Companen.