S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst zorgvastgoed

In juli 2018 is een nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst opgesteld voor het verhuren van zorgvastgoed door een corporatie aan een zorgorganisatie. Deze nieuwe huurovereenkomst vervangt de voorbeeld-huurovereenkomst van 2013, die toentertijd door het Kenniscentrum Wonen-Zorg samen met VBTM Advocaten is opgesteld in nauw overleg met corporaties en zorgaanbieders.

Wijzigingen in voorbeeld-huurovereenkomst

In de voorbeeld-huurovereenkomst 2018 zijn een aantal aanpassingen verwerkt ten opzichte van de vorige versie uit 2013:

  • De aanvulling die het Kenniscentrum Wonen-Zorg in 2016 uitbracht over de eisen die aan 'intermediaire verhuur' worden gesteld. De afspraken over de toewijzingsvereisten (inkomenstoetsing en passendheidnorm) zijn nu opgenomen in de overeenkomst;
  • Enkele wijzigingen die in de ROZ overeenkomst zijn gemaakt in 2015;
  • De eisen uit de Woningwet geldend voor corporaties;
  • De eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uitgebreide toelichting

De voorbeeld-huurovereenkomst is met name bruikbaar bij (ver)huur van intramurale huisvesting, maar houdt rekening met de mogelijkheid van het geleidelijk doorvoeren van scheiden van wonen en zorg. Bij het voorbeeld hoort ook een uitgebreide toelichting. Het Stroomschema Intermediaire verhuur uit 2016 blijft ongewijzigd. Corporaties en zorgaanbieders kunnen gezamenlijk besluiten over het benutten van (onderdelen van) de voorbeeld-huurovereenkomst bij het vastleggen van hun afspraken.

De documenten op een rij

02-08-2018 16:00
E F