S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Handreiking lokale heffingen bij zorggebouwen

Het opsplitsen van zorggebouwen in afzonderlijke wooneenheden leidt ertoe dat aanslagen voor de lokale heffingen niet meer terecht komen bij de zorgorganisatie maar bij individuele bewoners. Dit leidt tot tal van knelpunten, onder meer omdat bewoners niet altijd overweg kunnen met die heffingen, zoals de rioolheffing, ingezetenenheffing en de afvalstoffenheffing. De VNG heeft samen met ActiZ een handreiking gemaakt die bruikbaar is bij het maken van aparte afspraken hierover met de gemeente zodat de zorgorganisatie de heffing weer ontvangt.

Heldere, eenduidige werkwijze

Naar aanleiding van signalen van leden heeft ActiZ knelpunten geïnventariseerd met onder meer het netwerk van vastgoedmanagers. Met de VNG is gezocht naar een heldere, eenduidige werkwijze voor beide partijen met als resultaat een handreiking voor gemeenten en zorgorganisaties. Deze handreiking is ook bruikbaar richting belastingsamenwerkingsverbanden en Waterschappen. Voordeel is dat het voor bewoners eenvoudiger wordt en daarmee indirect ook voor zorgorganisaties. Met name door te voorkomen dat bewoners in de problemen komen als zij niet (tijdig) reageren op de aanslagen.

Nog steeds hogere totaalaanslag

De handreiking biedt geen directe oplossing voor het probleem van de hogere totaalaanslag dan voorheen toen het zorggebouw nog als één zorggebouw werd aangeslagen. De reden is dat gemeenten wettelijk verplicht zijn zelfstandige wooneenheden als zodanig te behandelen– ook al bevinden die zich in zorggebouwen.

Afvalverwijdering

Wel is mogelijk dat zorgorganisaties die zelf de afvalverwijdering regelen, hierover andere afspraken maken met de gemeente en de bewoners van de afzonderlijke wooneenheden. In dat geval is de eenvoudigste oplossing om de gemeente de desbetreffende appartementen uit te laten zonderen van de afvalstoffenheffing. Dit kan op basis van artikel 10:26 1e lid onder c en het 2e lid van de Wet milieubeheer. De zorgorganisatie dient dan zelf voor de afvoer van het huishoudelijk afval te zorgen

Bron: ActiZ

15-01-2018 10:30

Meer informatie

E F