Groei pgb in kaart – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

groei-7683541

Het gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) is de afgelopen jaren flink gestegen. Het pgb-gebruik heeft een vraagstimulerende werking. Bijna de helft van de groei komt door een toestroom van nieuwe zorgvragers. Dit zijn enkele conclusies uit de publicatie ‘De opmars van het pgb’ van het Sociaal en Cultureel planbureau. De onderzoekers zochten naar verklarende factoren achter de sterke groei.

Het totaal aantal pgb-houders steeg van 13.000 in 1998 tot bijna 150.000 in 2008. In 2008 vertegenwoordigde het pgb 20% van het totale AWBZ-gebruik en 10% (2,1 miljard euro) van de totale AWBZ-uitgaven. Het aandeel pgb-gebruikers onder AWBZ-cliƫnten (20%) is nog altijd veel kleiner dan het aandeel cliƫnten van zorg in natura (80%).

Ruime indicatiecriteria en hoge pgb-budgetten

In vergelijking met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de AWBZ-indicatiecriteria in Nederland veel ruimer en de toegekende budgetten veel hoger dan in onze buurlanden. Uit een Duits onderzoek blijkt dat een ruimer budget leidt tot het vervangen van onbetaalde mantelzorg door zorg die wordt betaald met een pgb.

Nieuwe zorgvragers

Het pgb heeft een groep zorgvragers aangetrokken die zonder de mogelijkheid van een keuze voor een persoonlijk budget geen AWBZ-zorg zouden hebben aangevraagd. Onder de pgb-houders die gebruik maken van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging (48% van het totale aantal pgb-houders) is bijna de helft een nieuwe zorgvrager.