S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Checklist voor betere brandveiligheid bij zelfstandig wonende senioren

Senioren willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Ook het beleid van de overheid is erop gericht om pas bij verregaande hulpbehoevendheid te zorgen voor intramurale huisvesting. Dit zorgt voor brandveiligheidsrisico’s in steeds meer woongebouwen. Reden voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg om samen met Aedes, ActiZ en Brandweer Nederland een 'Checklist zelfstandig wonen & brandveiligheid' op te stellen. Een hulpmiddel voor gebouwbeheerders om huurwoningen te inspecteren, in het bijzonder voor seniorencomplexen.

Foto: Joost Brouwers

Brandveiligheidsrisico door verminderde zelfredzaamheid

Woningcorporaties willen senioren op een veilige manier langer thuis laten wonen. Het is dan wel belangrijk dat alle wettelijk vereiste brandveiligheidsvoorzieningen op orde zijn. Dit is niet altijd voldoende bij de meer kwetsbare personen. Er zit een zwart gat tussen de Nederlandse brandveiligheidsregelgeving en de praktijk van branden in seniorencomplexen. De regelgeving gaat bij wonen namelijk uit van zelfredzame personen. De veronderstelde mate van zelfredzaamheid is geen vast gegeven bij diverse kwetsbare groepen, zoals senioren. Dat risico wordt nog versterkt als er sprake is van een clustering van kwetsbare personen, denk aan seniorencomplexen.

Risico's én oplossingen in beeld

De 'Checklist zelfstandig wonen & brandveiligheid' helpt de gebouwbeheerder om de veiligheidsrisico’s vast te stellen van een gebouw en de bewoners. Als maatregelen wenselijk zijn, draagt de checklist oplossingen aan. Die zijn divers van aard. De woningcorporatie zal samen met de betrokkenen, zoals bewoners (of hun vertegenwoordigers), zorgverleners, gemeente en veiligheidsregio aan de slag gaan om de geconstateerde risico’s te reduceren.

De checklist geeft antwoord op twee vragen:

  • Hoe herken ik situaties waar de brandveiligheid in het geding is en wat zijn de kritische brandveiligheidspunten?
  • Wat zijn de oplossingsrichtingen per geconstateerde risicosituatie?

Oproep: meedenken over app voor brandveiligheid

Helpt u mee om voor de corporatiesector een passende app te maken voor brandveiligheid (voor wooncomplexen met relatief veel kwetsbare bewoners)? Wij zoeken nog personen die hier vanuit hun professie over mee willen denken? De eerste werksessie hierover, om eisen, voorwaarden en wensen op papier te zetten, staat gepland op donderdag 25 januari 2018. Meer informatie en aanmelden.

08-01-2018 11:28