S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Multifunctionele accommodaties

Het hart van een woonservicegebied is vaak een multifunctionele accommodatie (MFA). Het is het voorzieningencentrum voor wonen, zorg en welzijn.

Jong en oud zijn geen gescheiden werelden in MFC De Barte, De Knipe. Foto: Rufus de Vries
Een multifunctionele accommodatie is qua opzet en samenwerking meer dan een bedrijfsverzamelgebouw. Het multifunctionele gebruik dient om inhoudelijke afstemming en samenwerking tussen de verschillende organisaties te ondersteunen. Door functies of ruimten te delen, kunnen groepen gebruikers met elkaar in contact komen. Ontmoeting en integratie zijn uitgangspunten van vrijwel elk multifunctioneel opgezet project. Een zelfde idee heeft ook geleid tot de vorming van brede scholen.

20-03-2006
E F