S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Pionieren in de wijk met netwerken rond beschermde woonvormen

Lister ondersteunt mensen met een psychiatrische aandoening of een verslaving. De woonlocaties staan midden in de wijk. Kwartiermaker Janine van der Duin ontwikkelt sociale netwerken rond Lister-woonlocaties op verschillende plekken in Utrecht. Goede relaties tussen bewoners, buren, vrijwilligers en collega’s zijn het doel. Janine volgde de Kenniscentrum-training voor lokale netwerkers ‘Het Connect Effect’ en vertelt hoe lokale samenwerking er in haar dagelijkse praktijk uitziet.

Janine van der Duin - Lister

Verbinding creëren tussen onze locatie en de buurt

Er gebeurt natuurlijk van alles in een buurt en mijn eerste opgave is om daar achter te komen. We versterken bestaande contacten en leggen nieuwe relaties. Vaak letterlijk aanbellen dus. Je begint gewoon zonder een precies inhoudelijk eindresultaat voor ogen. Dat ontstaat nou juist voor een groot deel uit die betere relaties in de buurt. Zo’n buurt is eigenlijk een open ruimte vol kansen op sociaal succes maar ook een ruimte om niet in te verdwalen. Mijn opdracht is om een verbinding te creëren tussen onze locatie en de buurt. Dit gebeurt bijvoorbeeld doordat bewoners van de locatie iets voor de buurt gaan doen of andersom, door buurtbewoners die vrijwilliger worden en bijvoorbeeld samen boodschappen doen of wandelen. Het gaat vooral om betrokkenheid en iets voor elkaar willen betekenen.

Drie koppen thee zijn nodig

Relaties in de buurt ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Mijn ervaring is dat je bij de eerste kop thee elkaar beter leert kennen. Een tweede kop helpt om te zien waar en hoe je iets met elkaar kunt doen en in de derde ontmoeting kun je daar iets over afspreken. Zo gaat het tussen mensen. Mijn rol is ‘goede plekken te creëren’, zelf iets te organiseren met onze mensen of mee te helpen bij andere initiatieven in de buurt. Ondertussen let ik goed op waar contact ontstaat en hoe dit een extra zetje kan krijgen. Mijn doel is het netwerk ‘aan de gang helpen’ zonder dat het afhankelijk van mij of ons wordt maar waarin wij wel een goede rol kunnen vervullen. Waar kunnen we elkaar versterken? Als mensen de kans hebben gehad om te ervaren wat ze aan elkaar (kunnen) hebben gaan ze het vaak verder zelf wel doen. Mensen laten ervaren dat ze iets voor elkaar betekenen. Dat motiveert, zorgt voor verbondenheid en langere betrokkenheid. Na een jaar trek ik weer verder Utrecht in om ‘ruimte te maken’ in een nieuwe buurt.

Nieuw soort werk voor ons allemaal

Ons locatie- en cliëntgericht werken wordt aangevuld met dit wijkgericht werken. Dat is ‘onbegrensder’, en minder te plannen. Nieuw voor onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Lister vindt dit belangrijk en ik krijg mijn opdrachten daarom ook direct van het bestuur van onze organisatie. Binnen en buiten de organisatie zoek ik bewust mensen op die mij inspireren. Dit is nodig want gek genoeg kan het werken aan sociale relaties in de buurt anders toch gemakkelijk een eenzame functie worden. Het werk is nieuw maar je kunt je zeker voorbereiden.

Praktijkervaring uitwisselen

Onderdelen van de training ‘Het Connect Effect’ van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg hebben mij bij deze nieuwe manier van samenwerken zeker geholpen. Het delen van ervaringen met collega’s uit andere organisaties die zo’n taak hebben is belangrijk. Overal zijn maatschappelijke ‘netwerkers’ dezelfde ervaringen aan het opdoen of dat nu in de GGZ, de ouderenzorg, jeugdzorg of beschermd wonen is. Open en eerlijk delen van ervaringen, dilemma’s en wijze van aanpak helpt om dit werk goed te doen. Ik ben benieuwd wat anderen te vertellen hebben en vertel graag over mijn eigen ervaringen!

24-05-2017

Meer informatie

E F