S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Lokale samenwerking: 'Zorgen dat mensen het zelfstandig goed redden'

Gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties moeten afspraken maken over wonen, de beschikbaarheid van zorg- en maatschappelijke ondersteuning, participatie, inkomen en (sociale) veiligheid. Meer samenwerking is nodig om een 'zachte landing in de wijk' mogelijk te maken voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Hoe breng je die samenwerking op gang? Het Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert praktijkkringen op maat voor gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties die werken aan verbetering van de lokale samenwerking rond het onderwerp Beschermd Thuis. Een van die praktijkkringen is in Venlo en we spreken met Tom Houben, beleidsadviseur Beschermd Wonen van centrumgemeente Venlo.

Tom Houben, beleidsadviseur Beschermd Wonen van centrumgemeente Venlo

Partijen actief betrekken

Tom Houben is de initiatiefnemer van de praktijkkring Beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Limburg-Noord. Hij wil de gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties actief betrekken bij een nieuw plan van aanpak 2020 voor de regio Limburg-Noord. Houben: 'Van ons als gemeente wordt een regierol verwacht en ook dat we duidelijke afspraken maken met de betrokken organisaties. Dat we meer moeten gaan samenwerken dat snapt iedereen'.

Veel vragen over afstemming

'Er zijn natuurlijk veel vragen over de afstemming tussen gemeente, corporaties en zorgorganisaties op lokaal en regionaal niveau', vervolgt Houben. 'En over de toegang tot deze voorzieningen, de beschikbaarheid en de draagkracht van wijken. Wat mag je van elkaar gaan verwachten, hoe zorg je voor een gezamenlijke ambitie en vertrouwen in deze opgave? In onze regio moeten bestuurlijke afspraken de werkafspraken op uitvoerend niveau nog van goede kaders voorzien. Je ziet dat dit ook per regio verschilt'.

Werken aan goede afspraken én gezamenlijk werkverband

'De praktijkkring helpt om de belangen en verwachtingen van alle partijen duidelijker op tafel te krijgen. Het is goed dat iedereen hieraan actief meedoet, dat voorkomt spraakverwarring. Je ziet dat er wordt geïnvesteerd in nieuwe werkrelaties', zegt Tom Houben. 'Dat helpt om er als centrumgemeente niet alleen voor te staan. We werken in onze regionale en lokale praktijk aan goede afspraken én een gezamenlijk werkverband om te zorgen dat mensen het zelfstandig goed redden'.

Praktijkringen op maat


De Praktijkkring Beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Limburg-Noord is een van de praktijkkringen op maat die ondersteund worden door het Kenniscentrum Wonen-Zorg. Staat u ook voor een lokale uitdagende 'werkpraktijk' tussen wonen, welzijn en zorg waarbij meerdere organisaties zijn betrokken en wilt u met anderen aan de slag? Neem dan contact met ons op om te zien welke ondersteuning wij daarbij kunnen bieden met voorbeelden van elders, inhoudelijke bijdragen of suggesties voor de organisatie van uw praktijkkring.

15-05-2018
E F