S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Impressie Leerkring Meerpartijensamenwerking Wonen en zorg

Mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen: dat is de opgave waar zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten zich voor inspannen. En dat blijkt best lastig, want al die partijen hebben hun eigen rol en belangen. Hoe kom je dan toch tot een goede samenwerking en mooie resultaten? In de Leerkring Meerpartijensamenwerking Wonen en zorg zoeken betrokken partijen in drie sessies samen naar het antwoord op deze vraag. De leerkring wordt georganiseerd door Platform31 in samenwerking met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Inzicht krijgen en ervaren

Wat is belangrijk voor de samenwerking? Welke bouwstenen helpen samenwerking vooruit? Tijdens de eerste sessie van de leerkring vertelt Edwin Kaats van adviesbureau Common Eye dat een gemeenschappelijk kijkglas kan helpen om de complexiteit van een meerpartijensamenwerking zichtbaar te maken. Samenwerking vraagt om een oprechte interesse in de ander; alle onderlinge verschillen moeten juist constructief werken. Met een gemeenschappelijk kijkglas kijk je samen en op een samenhangende manier naar de ambities, belangen, relaties en betrokken organisaties en dat helpt het proces van een samenwerking te analyseren en te beoordelen. Aan de hand van een casus werken de verschillende deelnemers aan het formuleren van een gezamenlijk advies. Door een samenwerking vanuit verschillende invalshoeken te analyseren, krijgen de deelnemers tools om gestructureerd aan de slag te gaan.

De ideale bocht om

Tijdens de tweede leerkringsessie stond de relatie tussen de verschillende partijen centraal. Want als je eenmaal met elkaar om tafel zit, merk je dat veel afhangt van de relationele sfeer. Een belangrijk aspect, want uit de sessies blijkt ook dat wie inhoudelijk betrokken is, snel de organisatie en voortgang van het proces uit het oog verliest. Bij het toewerken naar een gemeenschappelijke visie lopen de spanningen soms hoog op en worden de gesprekken moeilijker. Voor de samenwerking is het nodig om soms ook het eigen belang op het spel te zetten. Hoe en wanneer doe je dat? Deelnemers deelden ervaringen uit de casus en uit hun eigen praktijk. Daaruit blijkt dat een gesprek snel anders kan lopen dan je zelf tevoren had verwacht. Wat werkt wel goed aan tafel? En hoe bereid je je voor op een goed gesprek? Daarvoor geeft Frans Grobbe van Ao-advies het ‘ideale bocht’-model mee, waarmee je geleidelijk op je doel leert afgaan, maar met oog voor de inhoud en voor de relatie.

Nieuwe inzichten

Tijdens drie bijeenkomsten van de leerkring Meerpartijensamenwerking Wonen en Zorg leren professionals van gemeenten, corporaties en zorgaanbieders nieuwe inzichten uit theorie en praktijk van een meerpartijensamenwerking. Daarna wordt die kennis meteen toegepast op de eigen situatie door middel van spel, opdrachten en simulatie. Tijdens de derde en laatste leerkringronde op 16 mei gingen de deelnemers, onder leiding van organisatiefilosoof Hans Licht, aan de slag met de vraag: hoe kun je regisseren zonder macht?

Praktijklabs voor regionale of lokale samenwerkingsverbanden

Naast de leerkring bieden Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ook praktijklabs. De praktijklabs bieden een frisse start of vervolg voor de intensieve samenwerking die nodig is voor een samenhangende aanpak rond uitstroom vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De praktijklabs zijn bedoeld voor de deelnemers aan de ‘beleidspraktijk’ of ‘uitvoeringspraktijk’ van regionale samenwerking uit de domeinen: Wonen, Welzijn en Zorg. Deelname van alle drie deze samenwerkingspartners is noodzakelijk om aan een praktijklab te kunnen deelnemen. Meer informatie over de praktijklabs.

17-05-2018 11:43
E F