Kleurrijk wonen, zorg en welzijn – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het aantal oudere migranten neemt toe. Aanbieders van wonen, zorg en welzijn spelen met hun aanbod steeds meer in op deze groeiende groep. Interculturalisatie, het cultuurgevoelig maken van de organisatie staat meer en meer op de agenda’s van de aanbieders.

congres-wereldgesprek-046-3582229
Zo zijn er dagopvangprojecten, voorlichtingsprojecten, woongroepen, speciale zorgunits voor een specifieke doelgroep en buurtprojecten voor oudere migranten. Aanbieders weten oudere migranten beter te vinden en vice versa. Ook oudere migranten nemen steeds vaker zelf initiatieven om bijvoorbeeld een woongroep te starten of om te vragen naar een ontmoetingsplek. Maar de weg is nog lang, voordat er een intercultureel aanbod van voorzieningen is dat aansluit bij de diverse vraag.

Bekijke ook de speciale website van ActiZ over Kleurrijke Zorg.