Oproep: Werken aan vitale woongemeenschappen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Voor het experiment ‘Vitale wooncomplexen en -gemeenschappen voor ouderen’ zoeken Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg acht corporaties, verenigingen van eigenaren of besturen met woningen van wooncomplexen of -gemeenschappen voor ouderen in eigendom, die aan de slag willen met het sociaal beheer en de sociale vitalisering van ouderen.

repair_cafe_by_ilvy_njiokiktjien-5091700

Veel collectieve woonvormen voor ouderen in wooncomplexen of woongemeenschappen verliezen na van verloop van tijd hun kracht. Wanneer bewoners ouder worden of meer zorg nodig hebben, ontmoeten zij elkaar doorgaans minder vaak. In de gemeenschappelijke ruimten zijn hierdoor minder activiteiten en ouderen die het een en ander gaan mankeren vereenzamen in hun appartement.

Methodisch ontwikkelen en beheren van sociale vitaliteit 

Een goed sociaal beheer stimuleert het onderlinge contact tussen huurders – de gemeenschap zelf of extern met nieuwe bewoners, omwonenden en professionals. Vanuit deze kans ontwikkelt ‘Langer thuis’ in het experiment ‘Vitale woongemeenschappen’ een methodische aanpak voor vitalisering, met financiële steun van Meer veerkracht, Langer thuis van het Fonds NutsOhra. Het experiment is bedoeld om de woongemeenschap op te laten bloeien tot bruisende leefgemeenschap in de wijk en dit ook vast te houden. Ouderen, medewerkers van de woningcorporaties – zoals huismeesters of woonconsulenten – en wijkprofessionals gaan samen met een nieuwe methode aan de slag. Doet u mee?

Experimentpartners gezocht: acht wooncomplexen en woongemeenschappen

Voor het experiment ‘Vitale wooncomplexen en -gemeenschappen voor ouderen’ (leeftijd vanaf 75 jaar) zoeken Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg acht corporaties, verenigingen van eigenaren of besturen met woningen van wooncomplexen of -gemeenschappen voor ouderen in eigendom, die aan de slag willen met het sociaal beheer en de sociale vitalisering van ouderen. U werkt toe naar een methode voor een sociaal vitaal wooncomplex waarbij de bewoners elkaar kennen, zich verbonden voelen, actief meedoen en betrokken zijn bij het gebruik en beheer van de gemeenschappelijke ruimten. Het leidt tot een gezellige woongemeenschap, stimuleert persoonlijke ontwikkeling, eigen initiatief en gemeenschapsvorming. Zo voorkomt u eenzaamheid en sociaal isolement en stimuleert u bovendien de verhuur.

Werkwijze experiment

In het experiment werken we met de BRUIS-methode om tot levendige gemeenschappen te komen. Woongemeenschappen zelf en de professionals die het meest met de bewoners te maken hebben, leren deze methode via workshops. De uitkomsten leiden tot een handreiking voor professionals van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties én bewoners. We volgen het experiment op zowel de proceskant als de effecten van het experiment. Naast kwantitatieve gegevens (enquêtes) doen we ook kwalitatief onderzoek (observeren, interviews).

Motivatie van bewoners: wooncomplexen en woongemeenschappen

In het experiment staan twee woonvormen centraal: woongemeenschappen en wooncomplexen* voor senioren. Het onderscheid tussen de twee typen woonvormen zit vooral in de motivatie waarom oudere bewoners er voor kiezen om samen te leven. In woongemeenschappen kiezen mensen veel bewuster voor elkaar en elkaars levensstijl. In wooncomplexen kiezen mensen ook vaak om samen te leven, maar ligt er geen gezamenlijke achtergrond of cultuur aan ten grondslag.

Wooncomplex: woningen die in compacte eenheden gebouwd zijn (geclusterd) en waarbij de gemeenschappelijke ruimten onder andere gericht zijn op ontmoeting. Voor zorgdoelgroepen of kwetsbare bewoners gaat het dan om complexen waarbij ook zorg op korte afstand bereikbaar is.

Woongemeenschap: is een vorm van een wooncomplex, waarbij mensen bewust kiezen om samen te leven, bijvoorbeeld op basis van religie, cultuur of leeftijd.

Wilt u een van de acht experimentpartners zijn? Meld u dan nu aan.

Van de experimentpartners verwachten wij:

  • Wens om de senioren woongemeenschap sociaal te vitaliseren;
  • deelname aan experiment in menskracht van de organisatie;
  • medewerkers passen methode toe en/of worden hierin getraind (6 tot 8 bijeenkomsten/trainingen);
  • bereidheid tot delen van kennis en ervaring;
  • een eigen bijdrage voor het experiment van 1000 euro (excl. btw).

De intentie is om een zo divers mogelijke experimentgroep samen te stellen, waarbij geografische spreiding, type organisatie, SES-score van de wijk en de schaal van het complex criteria zijn bij de selectie.

Het experiment krijgt financiële steun van het Fonds NutsOhra-programma Meer veerkracht, langer thuis.

Meer informatie en aanmelden

Kennis- en experimentenprogramma ‘Langer Thuis’

Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Movisie en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers. Kijk voor meer informatie op www.platform31.nl/langerthuis