S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Zelfstandig wonen na beschermd wonen of opvang

Lessen uit het experiment Weer thuis in de wijk.
Een eigen woning, een plek onder de zon. Sinds een aantal jaren koesteren we deze wens ook voor mensen die nu verblijven in het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Om dit mogelijk te maken, hebben deze mensen een integraal arrangement nodig, van onder meer wonen, zorg, welzijn en inkomen. Maar hoe zorg je voor een zelfstandige woning met de noodzakelijke begeleiding en voor een zachte landing in de wijk?

Foto: Cover samenvatting 'Zelfstandig wonen na uitstroom uit beschermd wonen of opvang: lessen uit het experiment'

Dertien samenwerkingsverbanden

Dertien samenwerkingsverbanden – van gemeente, woningcorporatie en ggz-zorgaanbieder – gingen in 2016 en 2017 met elkaar en Platform31 en het Kenniscentrum Wonen-Zorg aan de slag in het experiment Weer thuis in de wijk. Het doel? De uitstroom uit voorzieningen versnellen en verbeteren. Daarbij richtte het experiment zich op de volgende vraagstukken:

  • Zicht op de opgave: hoe krijg je inzicht in de kwantitatieve opgave?
  • Individueel maatwerk: wat is nodig op het niveau van het individu?
  • Een zachte landing in de wijk: hoe organiseren we de randvoorwaarden voor het zelfstandig wonen, zoals dagbesteding, ontmoeting en nabije ondersteuning in de wijk?
  • Procesregie: hoe organiseer je de samenwerking tussen partijen?

Nieuwe instrumenten en aanpakken

Platform31 en het Kenniscentrum Wonen-Zorg ondersteunden de samenwerkingsverbanden met onderzoek naar innovatieve projecten en ontwikkelden nieuwe instrumenten of aanpakken op de drie vraagstukken. Ook organiseerden zij bijeenkomsten waarbij de partners onderling ervaringen konden uitwisselen en hun vragen konden voorleggen aan experts en de andere deelnemers. In ruil voor deze kennis stellen experimentpartners aan het eind van het experiment hun praktijk open voor een procesevaluatie, met als doel anderen te laten leren van de 'wielen' die in de dertien samenwerkingsverbanden zijn uitgevonden. De resultaten van deze procesevaluatie staan beschreven in de samenvatting. In de procesevaluatie zijn tevens de samenvattingen van de factsheets per experimentpartners opgenomen, zodat er een samenhangend beeld ontstaat van de opgave en aanpak per gemeente.

Download de samenvatting of het volledige rapport van 'Zelfstandig wonen na uitstroom uit beschermd wonen of opvang: lessen uit het experiment'

Weer thuis in de wijk

Het experiment 'Weer thuis in de wijk’ is onderdeel van het kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis dat wordt uitgevoerd door Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

08-05-2018

Stel een vraag


Yvonne Witter
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

E F