S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Subsidie voor aanpak verward gedrag

Woningcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties kunnen tot 12 september 2017 subsidie aanvragen voor projecten voor de huisvesting en ondersteuning van personen met verward gedrag. De negen bouwstenen van het Aanjaagteam Verwarde Personen bieden concrete handvatten voor deze projecten.

Negen bouwstenen - personen met verward gedrag. Bron: VNG
In oktober 2018 moeten alle gemeenten in Nederland een sluitende aanpak hebben voor de problematiek rondom personen met verward gedrag, aldus het aanjaagteam. Het team definieerde negen bouwstenen om tot een goed werkende aanpak te komen. Subsidie aanvragen kan voor drie soorten projecten:

  1. Pilotprojecten: sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag
    Pilotprojecten om de negen bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak in de praktijk toe te passen. Voorwaarde voor deze pilotprojecten is samenwerking tussen alle betrokken partijen.
  2. Stimuleringsprojecten voor één of enkele bouwstenen
    Subsidie voor specifieke, kortlopende activiteiten die bijdragen aan een lokale sluitende aanpak. Ook kan er subsidie worden aangevraagd voor het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van alle bouwstenen (pilotproject).
  3. Experimentele vervoersprojecten voor Bouwsteen 7: passend vervoer
    Lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag door andere vervoersaanbieders dan Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s).

Voorwaarden

De maximale subsidie per project is 250.000 euro en heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. De subsidie is niet bedoeld voor onderzoek en er kan beperkt budget voor monitoring en evaluatie aangevraagd worden. Kijk op de site van ZonMw, uitvoerder van de subsidieregeling, voor alle voorwaarden. De deadline voor de subsidieaanvraag is 12 september om 14.00 uur. Aanvragen van de subsidie kan ook via de website van ZonMw (let op: er moet eerst een account worden aangemaakt).

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 30 augustus van 10.00 tot 13.00 uur organiseert ZonMW een informatiebijeenkomst over de subsidiemogelijkheden in Amersfoort. Inschrijven kan via het online aanmeldformulier.

Bron: Aedes.nl

Meer resultaat uit lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg?

Volg de KCWZ-training 'Connect Effect'. Voor lokale ‘netwerkers’ van woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten. 

03-08-2017 13:31

Stel een vraag


Yvonne Witter
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum