S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Op naar inclusieve wijken: gemengd wonen in Zwolle

De gemeente Zwolle heeft, net als veel andere gemeenten, een grote opgave in het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Corporatie deltaWonen zoekt voor deze huurders geschikte huisvesting. Er is vooral behoefte aan 'tussenwoningen'. Programmamanager Petra Stuitje licht dit toe: 'Voor sommige bewoners is de stap naar zelfstandig wonen te groot, maar is 24 uurs begeleiding niet meer nodig. Voor deze huurders is het ideaal als zij kunnen huren met begeleiding nabij.'

Adjunct-directeur deltaWonen, Martijn Sweitser, overhandigd eerste sleutel aan huurder

Gemengd wonen project

Ze heeft een 'gemengd wonen' project opgezet voor een gemixte groep. 'Het is nog heel pril allemaal maar het is zo bijzonder.' Zeven jonge statushouders wonen samen met 10 mensen die uitstromen uit beschermd wonen en 22 reguliere huurders. 'We hebben een complex beschikbaar dat zich hier uitstekend voor leent.' Reguliere huurders moesten een motivatiebrief schrijven. Binnen enkele dagen ontving deltaWonen ruim negentig aanmeldingen. 'Huurders vinden het echt uitdagend om in een complex te wonen waar dragende en vragende huurders wonen.'

Wederkerigheid

Bewoners helpen allemaal een handje mee. 'Wederkerigheid is een belangrijk principe hier. Maar ook dat bewoners ruimte krijgen om te vallen en op te staan. Zo gooiden bewoners verhuisdozen van een bovenverdieping naar beneden. We hebben hen hierop aangesproken en zij begrepen dat dit niet de bedoeling was. Dat moet kunnen. Van fouten leren je.' Medewerkers van deltaWonen, een woonconsulent of een verhuurmedewerker zijn nu nog drie uur per dag aanwezig. DeltaWonen heeft hiervoor één woning vrijgemaakt als inlooppunt met kantoorruimte. Bewoners en omwonenden kunnen er koffie drinken en vragen stellen. 'Die aandacht en aanwezigheid is in deze beginfase belangrijk. Op den duur willen we dit afbouwen.'

Bredere samenwerking

DeltaWonen werkt nauw samen met de RIBW (uitstromers beschermd wonen) en Vitree (uitstromende alleenstaande minderjarige vreemdelingen). De corporatie zoekt ook samenwerking met bijvoorbeeld de Hogeschool en de voetbalvereniging. 'Door samen te werken met andere disciplines kunnen we veel meer bereiken, zeker op het terrein van participatie van bewoners.' De grootste uitdaging is om het samen wonen goed vorm te geven. De welzijnsorganisatie kan ons helpen bij het stimuleren van participatie en het opbouwen van een gemeenschap.' Zo gaan ze samen huisregels opstellen. Bij alles geldt dat initiatieven vanuit de bewoners komen en door de bewoners worden opgezet. 

Mooie initiatieven

'Wij zijn net begonnen maar zien al hele mooie initiatieven ontstaan. Bewoners zoeken elkaar op. Ze hebben met elkaar een facebookpagina aangemaakt en een WhatsApp groep. Ook is er bijvoorbeeld een rooster voor het aan de weg zetten van de afvalcontainers. Een 'groengroep' heeft onlangs het onkruid verwijderd in de gemeenschappelijke tuin. Dit alles zorgt ervoor dat bewoners elkaar beter leren kennen en hierdoor elkaar ook durven aanspreken op gedrag. ‘

Heterogene wijken, homogene leefstijl

'We brengen bewoners en partijen bij elkaar en faciliteren hen waar nodig. Onze taak is te zorgen voor inclusieve wijken. We zijn op zoek naar heterogene wijken met mensen met een homogene leefstijl.' In gemengde wijken waar mensen wonen met min of meer dezelfde leefstijl voelen mensen zich thuis. Hiermee wordt overlast voorkomen. Daar kunnen medewerkers van corporaties in de woonruimteverdeling rekening mee houden. 'Zo kunnen we toegroeien naar inclusieve wijken waar er plek is voor iedereen', sluit Stuitje af.

Meer weten over gemengd wonen? Tijdens het middagprogramma van het congres Expeditie Begonia op 10 oktober 2018 zullen er presentaties zijn van Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen en Place2BU. Meld u nu aan voor Expeditie Begonia en maak kennis met deze en vele andere nieuwe en innovatieve woonvormen.

27-06-2018 20:00
E F