Nominaties prijsvraag tegen eenzaamheid bekend – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De jury van de Nationale Eenzaamheid Prijs 2015 heeft drie nominaties bekendgemaakt. Alle genomineerde projecten zijn inspirerende voorbeelden die eenzaamheid voorkomen of verminderen via speciale vormen van huisvesting. Het gaat om Akker71 in Arnhem door Volkshuisvesting Arnhem, Plus Wonen door Stichting Plus Wonen en Thuishuis door Stichting Thuis in Welzijn. De prijsvraag is een initiatief van Coalitie Erbij in samenwerking met CMO Flevoland en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. 

nationale-eenzaamheid-prijs-2015-web-3687453

De nominaties

De Nationale Eenzaamheid Prijs staat dit jaar in het teken van de woning en woonomgeving. De jury heeft drie huisvestingsprojecten genomineerd die eenzaamheid succesvol verminderen of voorkomen.

Akker71 door Volkshuisvesting Arnhem

Akker71 is een voormalig verzorgingshuis middenin een woonwijk in Arnhem. Het heeft 145 kamertjes waar 100 mensen wonen; voor een groot deel mensen met psychische problemen die hier beschermde huisvesting vinden. Ook wonen er islamitische ouderen, die een groot risico hebben op eenzaamheid in een gewoon verpleeghuis. In Akker71 werken 25 ondernemers en 30 werkzoekenden leer-werken er. Het gebouw heeft veel gemeenschappelijke ruimtes; dit faciliteert ontmoeting tussen mensen. Ook de ontspannen manier van ondersteuning door Volkshuisvesting Arnhem draagt hieraan bij.

Plus Wonen door Stichting Plus Wonen

Plus Wonen is een woonzorgcomplex voor mensen met schizofrenie in Leusden en is door ouders geïnitieerd. In het complex wonen vijftien volwassen mensen met een psychosegevoeligheid. Het gebouw kent veel glas rond een gemeenschappelijke tuin en een gemeenschappelijk gebouw: dit nodigt bewoners uit deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten. Bovendien zorgt de plattegrond van het gebouw ervoor dat bewoners bijna altijd iemand tegenkomen op weg naar hun woning. Tot slot ligt het gebouw in een gewone woonwijk, waardoor bewoners makkelijker contact hebben met andere wijkbewoners.

Thuishuis door Stichting Thuis in Welzijn

Een Thuishuis is een speciale woning waar vijf tot zeven alleenstaande 60+-plussers met een smalle beurs bij elkaar wonen. Ze hebben een eigen verblijfsruimte en delen een woonkamer, tuin en logeerkamer. Twee projecten zijn gerealiseerd: in Deurne en Amstelveen. Harderwijk gaat dit najaar open. De doelgroep bestaat onder andere uit ouderen die (dreigen) te vereenzamen. Waar nodig ondersteunen vrijwilligers de bewoners. De mogelijkheid bestaat ook dat vrijwilligers huisbezoeken brengen aan alleenstaande ouderen in de buurt, om hen uit te nodigen om weer mee te doen.

Alle 57 inzendingen zijn ter inspiratie terug te vinden op de website van Coalitie Erbij.

Publieksstemming en uitreiking

Deelnemers aan het Nationale Eenzaamheid Congres 2015 op donderdag 24 september 2015 bepalen via een publiekstemming de uiteindelijke winnaar. De prijs wordt uitgereikt door Jop Fackeldey, wethouder Wonen van de gemeente Lelystad en vice-voorzitter van de VNG-commissie Ruimte en Wonen. Naast de eer gaat de winnaar naar huis met een kunstobject en € 5.000 ten behoeve van zijn of haar activiteit.