Langer thuis wonen: vernieuwend idee gezocht voor alleenstaande oudere – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (2015)

0

Heeft u een idee voor een vernieuwend project dat alleenstaande ouderen met een beperking in staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen? En wilt u dit idee uitwerken tot een concrete subsidieaanvraag? Binnen het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ organiseert Fonds NutsOhra vanaf 18 januari enkele inspirerende bijeenkomsten om mensen met vernieuwende ideeën op weg te helpen. De bijeenkomsten vinden plaats in aanloop naar de deadline voor het indienen van projectaanvragen op 10 maart 2016. 

fonds-nutsohra-regio-2832715
De bijeenkomsten van Fonds NutsOhra volgen elkaar op en helpen u de kwaliteit van uw projectaanvraag te verhogen. De reeks start met een Inspiratiebijeenkomst, om uw idee met ondersteuning verder vorm te geven. Op de Pitch- en Projectplandag geeft u een korte pitch voor een panel en ontvangt u feedback op uw projectidee, zodat u dit idee pakkend op papier kunt zetten en het zo goed mogelijk kan laten aansluiten bij de voorwaarden van ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’. De reeks bijeenkomsten wordt afgesloten met een Workshop Begroting, die u helpt een begroting te maken die aansluit bij de subsidievoorwaarden.

Meedoen en Bewegen

Het subsidieprogramma met het thema ‘Vernieuwing’ heeft als doel om ouderen die alleenstaand zijn, een of meer beperkingen hebben en niet dementerend zijn, in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te laten wonen. Het Fonds NutsOhra stelt een subsidiebudget ter beschikking van 2 miljoen euro aan projecten die passen binnen de thema’s:

  • Meedoen
    Doel: het netwerk van alleenstaande ouderen in een kwetsbare situatie vergroten en de wekelijkse activiteiten van de ouderen uitbreiden.
  • Bewegen
    Doel: dat alleenstaande ouderen in een kwetsbare situatie die nog niet hun maximale ‘beweegcapaciteit’ benutten, meer gaan bewegen en dat ze er vaker op uit kunnen.