S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

'Kijk verder dan rituelen en gebruiken van bewoners'

Welke initiatieven bestaan er in Nederland rond wonen en zorg voor ouderen met een migratieachtergrond? En sluit dit aanbod goed aan op de behoeften van deze doelgroep? Om een antwoord te vinden op deze vragen en meer, organiseerden het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), het Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten (NOOM) en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onlangs een kennisatelier. 'Waar het om draait, is wie wat kan doen om waardig ouder worden in Nederland mogelijk te maken voor oudere migranten.'

Foto: Henri�tte Guest

Aantal woonzorginitiatieven neemt toe

Tijdens het kennisatelier werd een kleinschalige verkenning rond (woon)zorg voor oudere migranten gepresenteerd. Onderzoekers brachten in kaart welke initiatieven er zoal zijn. Daarvoor spraken ze met initiatiefnemers, vertegenwoordigers van woningcorporaties, gemeenten, zorgorganisaties en – uiteraard- met oudere migranten zelf. 'We stuitten op een rijkdom aan initiatieven’, aldus KIS-onderzoeker Marian van der Klein. Zo’n honderd zijn het er op dit moment, her en der verspreid over het land en het aantal initiatieven neemt nog steeds toe. Knelpunten die initiatiefnemers tegenkomen zijn onder meer een gebrek aan financiële middelen, het vinden van een geschikte locatie en het ontbreken van het juiste netwerk om het plan tot uitvoer te kunnen brengen.

Intensieve zorg

Ook intramurale zorg voor oudere migranten kwam ter sprake. Uit de verkenning komt naar voren dat het voor zorgorganisaties lastig is om in te schatten hoeveel vraag er in de toekomst naar deze vorm van zorg zal zijn en hoe de behoeften van toekomstige generaties er precies zullen uitzien. Ook hebben ze nogal eens met financiële en logistieke vraagstukken te kampen wanneer er een plaats vrijkomt voor een nieuwe bewoner. Wat doe je bijvoorbeeld als er niemand uit de doelgroep op de wachtlijst staat? Plaats je dan toch iemand met een andere achtergrond? 

Toekomstagenda

De onderzoekers hebben de nodige aanbevelingen. Een daarvan is om bottum-up te werken. Zet vanuit de gemeenschap een locatie op en betrek migrantenouderen in een vroeg stadium. En richt je niet alleen op de gebruiken en rituelen die bij de achtergrond van je doelgroep horen maar verdiep je in de geschiedenis van de bewoners in brede zin. Ook adviseren de onderzoekers de initiatiefnemers om in hun woonvisie vast te legen dat er in de (woon)zorgvormen voldoende aandacht zal zijn voor kwetsbare cliënten. Deelnemers spraken aan thematafels verder over oplossingsrichtingen met als doel te komen tot een toekomstagenda voor wonen en zorg voor oudere migranten. 
Lees het volledige artikel met tips en oplossingsrichtingen op de website van KIS

20-06-2017 15:20

Meer informatie

  • KCWZ Dossier Oudere migranten
  • In het boekje From home to home, uitgebracht ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van ENIEC, een non-profit vereniging voor professionals die zich bezighouden met (sociale) zorg voor oudere migranten in Europa, staan tien portretten van ouderen met een migratieachtergrond uit tien verschillende landen.
E F