S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Inventarisatie woon- en zorginitiatieven oudere migranten

Zo'n honderd woon- en zorginitiatieven verspreid over het land, richten zich op oudere migranten. Het zijn met name cultuurspecifieke woongroepen. Dat blijkt uit een verkenning van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), uitgevoerd met het Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Foto: Claudia Kamergorodski.

Levende lijst

De onderzoekers spraken met initiatiefnemers, vertegenwoordigers van woningcorporaties, gemeenten, zorgorganisaties en – uiteraard- met oudere migranten zelf. Het is resultaat is 'een levende lijst' met woongroepen, verpleeghuizen en aanbieders van thuiszorg en dagbesteding. Maar bovendien ook een momentopname, want het aantal (woon)zorginitiatieven dat zich richt op ouderen met een migratieachtergrond blijft toenemen.

Woongroepen

Woongroepen hebben de overhand op de lijst, legt KIS-onderzoeker Marian van der Klein uit. En meestal zijn deze cultuurspecifiek. De initiatieven richten zich op één doelgroep met een afgebakende migratieachtergrond, bijvoorbeeld op ouderen van Surinaamse of Molukse komaf. Van interculturele initiatieven is nauwelijks sprake. Van der Klein: ‘Het is onduidelijk of dat voortkomt uit een bepaalde visie of onbewust zo is gegroeid.’

Download de volledige lijst (pdf)

Kennisatelier en literatuuronderzoek

KIS organiseerde eerder een kennisatelier voor experts over hoe het woon- en zorgaanbod van deze groep beter kan aansluiten. Lees het artikel hierover. Ook verscheen er een literatuurstudie over zorg en wonen voor ouderen met een migratieachtergrond (pdf).

Tijdens het congres Expeditie Begonia op 11 oktober is er in het middagprogramma ook aandacht is voor oudere migranten. In de sessie 'Oudere migranten: niet alleen het wonen telt' hoort u ervaringen met gemeenschappelijk wonen voor oudere migranten in Amsterdam.

28-08-2017 16:23

Meer informatie

  • Lees meer op de website van KIS
  • Op vrijdag 6 oktober 2017 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het seminar 'Oudere migranten in Nederland’. Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter levert hieraan een bijdrage. Het seminar is gratis toegankelijk.
  • KCWZ Dossier Oudere migranten
  • In het boekje From home to home, uitgebracht ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van ENIEC, een non-profit vereniging voor professionals die zich bezighouden met (sociale) zorg voor oudere migranten in Europa, staan tien portretten van ouderen met een migratieachtergrond uit tien verschillende landen.
E F