Impressie ‘Krachtig wonen in de wijk’ – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Met ontspannende muziek van Karima Matser van OUNO start de themamiddag ‘Krachtig wonen in de wijk’ die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met GGZ Nederland, RIBW Alliantie, VGN en Federatie Opvang op donderdag 26 mei organiseert in het Akoesticum te Ede. Dagvoorzitter Daniëlle Harkes, manager van het Kenniscentrum, opent de middag en is verheugd dat er meer dan 90 deelnemers afkomstig van verschillende organisaties in de zaal van het Akoesticum in Ede zitten. Het langer zelfstandig thuis wonen van kwetsbare burgers staat centraal tijdens de bijeenkomst, waar eens te meer duidelijk wordt hoe belangrijk het is om de talenten van deze buurtbewoners in te zetten.

Yvonne Witter, adviseur van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, doet verslag »

Nieuwe wegen met ggz en opvang zoekt deelnemers!

Er verandert veel in de ggz en de maatschappelijke opvang. De decentralisaties en de hervorming van de langdurige zorg zijn doorgevoerd. Veel partijen werken aan vernieuwing van bestaand hulpaanbod of aan nieuwe antwoorden op bestaande vragen. Duidelijk is dat samenwerking met en in het sociale domein én samenwerking met cliënten en hun netwerk, essentieel is om cliënten perspectief op herstel en participatie te bieden. Hoe meer we daarbij van elkaar leren, des te groter de kans op versnelling van resultaten. Het aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen met ggz en opvang’ biedt een dertigtal samenwerkingsverbanden/netwerken in de ggz en opvang de kans om met elkaar te werken aan actuele thema’s en om leerervaring en resultaten in de etalage te zetten.

Voor wie?

Organisaties die lid zijn van GGZ Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang. Dat mag samen met partners met een nieuw domeinoverstijgend lokaal of regionaal samenwerkingsinitiatief of samen met een bestaand samenwerkingsinitiatief dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken door sterker te worden of door landelijke bekendheid te krijgen.

Wilt u met een samenwerkingsverband of netwerk deelnemen aan het aanjaagprogramma?
Meld u dan aan via [email protected] of bel 030 – 789 25 10.