S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Huisvesting en zorg voor oudere migranten in Nederland

Oudere migranten wonen net als Nederlandse ouderen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig, bij voorkeur in hun huidige woning in hun vertrouwde buurt. Als de gezondheid dat niet meer toelaat, hebben zij naast algemene ook specifieke wensen op het terrein van huisvesting en zorg. Maar welke woonzorgvoorkeuren hebben oudere migranten precies? En wat zijn de mogelijkheden? Yvonne Witter, adviseur van het Kenniscentrum Wonen-Zorg en Tineke Fokkema, onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Onderzoek (NIDI) schetsen de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar in Demos, het bulletin over bevolking en samenleving van het NIDI.

Foto: Claudia Kamergorodski.
Foto: Claudia Kamergorodski

25 jaar geleden: gat tussen woonzorgvraag en aanbod

In 1991 vond het symposium ‘Tussen wal en schip? Over de oudere migrant in Nederland’ plaats. Het was een bijeenkomst waarbij het gat dat gaapte tussen de woonzorgvraag van oudere migranten en het toenmalige aanbod centraal stond. De organisatoren waren hiermee hun tijd ver vooruit. De knelpunten van de weliswaar kleine groep oudere migranten werden toen nauwelijks door wetenschappers onderzocht en ook niet door beleidsmakers en professionals opgemerkt.

Steeds meer aandacht voor oudere migranten

We zijn nu ruim 25 jaar verder. Verschillende ontwikkelingen hebben zich in de tussenliggende periode voorgedaan. Zo is de groep oudere migranten bijna verzevenvoudigd, komen zij steeds meer in het vizier van onderzoek en beleid, en zijn er kleinschalige multiculturele initiatieven van de grond gekomen. Yvonne Witter en Tineke Fokkema maken de balans op.

Lees het hele artikel op de site van Demos

09-08-2018 12:00
E F