S M

HĆ©t informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Eenzaamheid onder oudere migranten onderzocht

Het hoge percentage eenzaamheid onder oudere migranten, met name onder ouderen van Turkse of Marokkaanse herkomst, heeft vooral te maken met lage sociaaleconomische status en met chronische gezondheidsproblemen. Ook spelen cultuurspecifieke achtergronden een rol. Dat concludeert het Kennisplatform Integratie & Samenleving Verwey-Jonker Instituut in een onlangs uitgebrachte verkenning op verzoek van Coalitie Erbij.

Thee voor de bezoekers. Foto: Henriėtte Guest

Verklaringen voor eenzaamheid

De onderzoekers hebben zowel algemene als cultuurspecifieke verklaringen gevonden voor de hoge eenzaamheidscijfers. Mensen met een lagere sociaal-economische status, chronische gezondheidsproblemen en slechtere woonomstandigheden voelen zich over het algemeen vaker eenzaam. Allochtone ouderen behoren veel vaker dan autochtone ouderen tot deze groep. Daarnaast zijn er ook een aantal cultuurspecifieke achtergronden die een rol spelen. Het gaat bijvoorbeeld over het taboe op het praten over gevoelens van eenzaamheid bij oudere migranten, verwachtingen over de zorg van familie die niet altijd reĆ«el blijken te zijn en gevoelens van heimwee en missen van familie uit het thuisland. 

Beschermende factoren

Om de eenzaamheid tegen te gaan pleiten de onderzoekers voor het versterken van beschermde factoren in de leefsituatie van oudere migranten. Bijvoorbeeld de inzet van ervaringsdeskundigen uit de migrantengroepen. Mensen die zelf te maken hebben gehad met eenzaamheid en daar een oplossing voor hebben gevonden.

21-06-2016 17:25

Stel een vraag


Yvonne Witter
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

E F