Bevlogen vrijwilligster brengt ouderentrefpunt tot leven – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

In de zevende aflevering van de reportageserie ‘Levendige ontmoetingsplekken’ bezoekt Carin Giesen ouderentrefpunt ’t Meijerke in Den Bosch, dat Jetty Lobregt in opdracht van woningcorporatie Zayaz nieuw leven inblies. Het verhaal laat zien hoe een kleinschalige ontmoetingsplek dicht bij huis van onschatbare waarde kan zijn voor vereenzaamde ouderen in de vierde levensfase.

meijerke-9017824

Carin Giesen bezoekt levendige ontmoetingsplekken in Nederland. Giesen, auteur van ‘Sonnevanck, thuis in een openbaar lokaal’, is als onderzoekster gespecialiseerd in sociale kwaliteit van openbare ruimtes. Met deze reportageserie willen Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg mensen en organisaties inspireren om samen méér levendige ontmoetingsplekken te creëren.

‘t Meijerke

Jarenlang werd ’t Meijerke slechts beperkt benut als ontmoetingsplek voor ouderen. Tot in 2010, toen woningcorporatie Zayaz Jetty Lobregt vroeg het trefpunt als vrijwilligster onder haar hoede te nemen. “We wisten uit onderzoek dat veel van onze oudere wijkbewoners in een isolement verkeren. Dan kom je op de vraag: wat kunnen ontmoetingsplekken hieraan veranderen? ’t Meijerke werd toen één ochtend per week gebruikt door een groepje uit Walstede om er samen koffie te drinken en tweewekelijks was er een kaartavond van mensen buiten de flat. Maar het streven was om de activiteiten uit te breiden en om de plek een buurtfunctie te geven. Wanneer dat niet gebeurde, dreigde Zayaz met sluiting.”

Kleinschalig en dichtbij

Lobregt had niet alleen 22 jaar ervaring in het maatschappelijk werk, maar ook met het van de grond af opbouwen van een buurtservicepunt voor vitale ouderen. Toen Lobregt een kijkje nam in ’t Meijerke, stond voor haar vast dat die plek behouden moest blijven voor de buurt. Kleinschalig en dichtbij. “Vanuit mijn professionele achtergrond en ervaring durfde ik de uitdaging aan om er aan de slag te gaan. Ik houd van pionieren en heb, doordat ik ben opgegroeid bij mijn grootouders, een speciale drive om te werken met oudere senioren.” De frisse insteek die ze meebracht, bleek een schot in de roos.

Lees het volledige artikel (pdf, 779 kb)