S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Sociaal netwerk cruciaal in langer thuis wonen

Misschien niet verrassend, maar wel belangrijk: het sociale netwerk blijkt cruciaal bij het langer thuis blijven wonen met een beperking. Om ervoor te zorgen dat de mantelzorgers niet overbelast raken, moet ingezet worden op netwerkontwikkeling en netwerkondersteuning. Mantelzorgers maken nog te weinig gebruik van ondersteuning. Dit staat in het rapport 'Wel Thuis?', van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) waarin alle bestaande wetenschappelijke kennis rond het zelfstandig wonen van mensen met beperkingen bijeen is gebracht.

Als belemmerende factoren voor het thuis wonen noemt het SCP het voortschrijden van de ziekte en de ongeschikte woning. Bovendien is er een tekort aan geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking, aldus het SCP. Het rapport is 25 november aan staatssecretaris Van Rijn aangeboden en maakt deel uit van de evaluatie van de hervorming langdurige zorg.

Andere belangrijke factoren die in het rapport worden genoemd zijn:

  • aanbod van betaalbare en toegankelijke woningen, woonzorgarrangementen en –concepten;
  • toegankelijke woonomgeving en voorzieningen in de nabijheid
  • de inzet van technologie thuis.

Bijeenkomsten begin 2017

Langer thuis wonen met dementie is het onderwerp van het symposium Nieuwe Buren, dat het Kenniscentrum samen met Zet op 24 januari 2017 organiseert. Daar presenteert Anna Maria Marangos, een van de onderzoekers van het SCP, de uitkomsten van het rapport. Het bouwen aan sociale netwerken voor kwetsbare mensen is bovendien onderwerp van de bestuurdersbijeenkomst van het Kenniscentrum op 9 februari: De opgave voor wonen en zorg in de wijk.

01-12-2016 10:46
E F