S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars op de kaart

Ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg en preventie zijn gebieden waar gemeenten en zorgverzekeraars elkaar tegenkomen. Hoe werken ze samen? Welke thema’s pakken ze samen op? Hoe maken ze de verbinding tussen het sociale en medische domein? Hoe geven ze samenwerking in de wijk vorm? Al deze informatie is nu gebundeld in samenwerkingskaarten.

Samenwerkingskaart uit 'Werkdocument Samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten'. Bron: VNG.nl

Samenwerkingskaarten bieden landelijk overzicht

Afgelopen maanden werkten zorgverzekeraars en gemeenten, samen bureau AEF, zeer intensief aan samenwerkingskaarten. De kaarten bieden een schat aan informatie over de vormen en niveaus van samenwerking en de inhoudelijke thema’s. De samenwerkingskaarten zijn een hulpmiddel bij het gesprek over de huidige samenwerking en het maken van weloverwogen keuzes over de toekomstige samenwerking. Tot nu toe ontbrak een landelijk overzicht van de feitelijke samenwerking. De kaarten laten zien dat er al veel gebeurt.

Benieuwd? Download de kaarten

NB: de kaarten zijn een momentopname: deze laten de stand van zaken zien in juni 2017.

10-08-2017 16:40