S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Ouder worden in de stad, hoe doe je dat?

Nu wonen er 190.000 50-plussers in Amsterdam en in 2030 zijn dat er 250.000. Lang niet alle woningen zijn geschikt voor senioren. Steden bereiden zich daarom voor op de ouder wordende bewoners. Wat zijn trends? Hoe creëer je een zorgzame stad? Hoe kunnen voorzieningen aansluiten op de steeds diverser wordende groep ouderen? Wie zijn aan zet? In het kader van het International Social Housing Festival organiseerde woningcorporatie Rochdale samen met het Kenniscentrum Wonen-Zorg het seminar Golden years in the city, over ouder worden in de stad.

Foto: Ouder worden in de stad: seminar Golden Years in the City, 2017

Passend bouwen in de stad

Professor Jan Latten, bijzonder hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam opende de ochtendbijeenkomst. Latten geeft aan dat er grote behoefte gaat komen aan kleine woningen. ‘Alleen wonen is namelijk de trend.’ 820.000 50-plussers zijn gescheiden. De gescheiden, alleenstaande, laagopgeleide mannen zonder werk vormen het precariaat van de samenleving, mensen aan de onderkant van de samenleving met bestaansonzekerheid. Corporaties zijn er bij uitstek voor deze mensen, die toch 15% van de bevolking uitmaken. Nogal wat gescheiden, oudere vrouwen hebben te maken met financiële achterstanden. Jan Latten pleit voor meer ‘passend bouwen’: kleiner bouwen voor mensen met een smalle beurs. Verder geeft hij aan dat het aantal mensen dat kampt met gevoelens van eenzaamheid hoger is in steden. 'Zowel alleenstaanden als stellen hebben vaak behoefte aan woonvormen die veiligheid en geborgenheid bieden.’

Werk terugbrengen naar de stad

Stedebouwkundige Sven van Oosten van bureau MAAN pleit voor het terugbrengen van werk naar de stad. 'Want werk geeft structuur en is eigenlijk de beste zorg', zegt hij. Van Oosten baseert dit op een onderzoek dat hij deed naar de inclusieve stad en hij ziet kansen hiervoor. Bijvoorbeeld bij het hergebruik van een leegkomend zorggebouw De Aarhof. Samen met corporatie Wooncompas probeert hij hier een nieuwe invulling aan te geven.

Stadsgesprek

In een panelgesprek praat dagvoorzitter en manager van het Kenniscentrum Wonen-Zorg, Danielle Harkes, over de praktijk van het ouder worden in de stad. Met bestuurder Hester van Buren van Rochdale, Roeland Hokken van het bestuurssecretariaat van Cordaan, Olga van den Berg van de initiatiefgroep levensloopbestendig wonen en programmamanager ouderenhuisvesting Age Niels Holstein van de gemeente Amsterdam. ‘Laten we de opgave concreter maken, ga het realiseren met elkaar, rekening houdend met elkaars belangen en doe dit vooral sámen met de ouderen zelf’, vat Daniëlle Harkes de ochtendbijeenkomst samen.

Toegankelijkheid is het sleutelwoord

In de middag konden de deelnemers naar een programma van de initiatiefgroep levensloopbestendig wonen.'Het gaat niet alleen om de toegankelijkheid van de woning maar ook om de sociale omgeving, om de sociale netwerken', zeggen Olga van den Berg en Dirk van Alphen, leden van de initiatiefgroep levensloopbestendig won en stadsdorp Zuid. 'Toegankelijkheid is het sleutelwoord want als mensen niet bij je op bezoek kunnen komen, vereenzaam je'. De werkgroep probeert pilots van de grond te krijgen om de toegankelijkheid te vergroten.

Aan onderzoek geen gebrek

Hein van Dongen en Bert van de Wiel doen in vijf buurten in Amsterdam kwalitatief onderzoek naar wensen van ouderen. En willen zo een bijdrage leveren aan het realiseren van een woonblok voor ouderen van de 21e eeuw. Aan onderzoek geen gebrek, want ook Marlies van der Maarel, gemeente Amsterdam, heeft in vier verschillende wijken onderzoek gedaan. Dit onderzoek richt zich op de buitenruimten. Hierbij is de kwetsbare burger als uitgangspunt genomen.

Grijstinten in de tussenmaat: een variatie aan oplossingen

Architecten Marinus Oostenbrink en Jannie Vinke pleiten voor een grote variatie aan oplossingen om tegemoet te komen aan de diverse groep ouderen. Vinke heeft onderzoek gedaan naar verschillende woonvormen, ook in het buitenland. In het rapport Grijstinten in de tussenmaat staan de resultaten te lezen.

Excursies

Verder was er in de middag de mogelijkheid om een excursie bij te wonen naar seniorencomplex Osdorperhof of woonzorgcentrum De Boeg, twee mooie voorbeelden van samenwerking om zo bestaande gebouwen een nieuwe toekomst te geven.

Vervolg op Flex in the city

De bijeenkomst was een vervolg op het voorgaande symposium ‘Flex in the city’ dat het Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde tijdens de internationale conferentie ‘Building the future of health’ in Groningen in 2016. Met Golden years in the City pakken Rochdale en het Kenniscentrum het thema verder op.

Verslag

11 oktober 2017 - Expeditie Begonia

Op het congres Expeditie Begonia van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, vertelt Jannie Vinke tijdens één van de middagsessies meer over Grijstinten in de tussenmaat. Ook is er een workshop rond community building in seniorencomplex De Koornhorst van corporatie Rochdale.

23-06-2017 11:54

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager Kenniscentrum

Yvonne Witter
Yvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

E F